V Brně se připravuje úprava vnitrobloku Bayerova–Botanická a veřejného prostranství na Poříčí

Vedení města chce upravit dvě veřejná prostranství, která se nacházejí v centrální městské části Brno-střed, konkrétně jde o revitalizaci vnitrobloku Bayerova–Botanická a veřejného prostranství u Pedagogické fakulty MU na Poříčí.

  • Vizualizace prostoru na Poříčí. Autor návrhu

    Klára Zahradníčková

„Jako s prvním jsme souhlasili se zpracováním záměru na úpravu trojúhelníkového veřejného prostranství na Poříčí. Cílem je proměnit tento prostor tak, aby sloužil pro krátkodobý odpočinek kolemjdoucích, například z blízkých fakult vysokých škol, nebo cyklistů, kteří jezdí na blízké stezce podél Svratky. Kvůli husté síti inženýrských sítí dojde ke zpevnění některých ploch, část prostranství bude zastíněna, osadí se zde nový mobiliář a zároveň dojde k úpravám terénu umožňujícím lepší hospodaření s vodou. V místech, kde to podmínky dovolí, bude vysázena zeleň,“ uvedl náměstek primátorky Petr Hladík.

Druhým prostorem je revitalizace vnitrobloku mezi ulicemi Bayerova, Botanická, Dřevařská a Kotlářská. Jedná se o hojně navštěvované veřejně přístupné prostranství. „Stejně jako u prostoru na Poříčí chceme vnitroblok kultivovat a více přiblížit lidem. Vzniknou zde nové cesty, které budou v nočních hodinách osvětleny. Důležitou roli bude hrát výsadba nových dřevin a doplnění zeleně o trvalkové záhony a kvetoucí keře. Stávající mobiliář bude nahrazen novým a upraveno bude i dětské hřiště. V prostoru pro seniory budou instalovány stroje na cvičení,“ přiblížil radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal.

Fotogalerie: 
Zdroj: 
MMB