Zatímco předloni kontaktní centrum organizace přijalo přes 221.000 stříkaček a přes 199.000 jich vydalo, loni jich přijalo 225.000 a vydalo přes 243.000. Zza organizaci to řekla Klára Kazelle. Podle ní se díky výměně daří mít pod kontrolou šíření nemocí.

Například v roce 2013 přineslo do kontaktního centra stříkačku přes 137.000 lidí a naopak 129.000 jich pracovníci vydali. O rok později se počet přijatých zvýšil o 11.000 a vydaných o 31.000. V roce 2015 organizace dostala od narkomanů 199.000 stříkaček a 217.000 jich vydala. "Díky výměnnému programu se dlouhodobě daří mít pod kontrolou šíření nemocí jako žloutenka typu B nebo C a také viru HIV," uvedla Kazelle.

Z analýzy drogové situace v Brně z roku 2016 vyplývá, že je ve městě asi 1600 problémových uživatelů drog. Problémoví uživatelé dlouhodobě nebo pravidelně užívají heroin nebo pervitin nebo si drogu aplikují injekčně. Pomocí stříkačky drogu užívá asi 1350 narkomanů.

Kontaktní centrum Podaných rukou loni využilo přes 700 klientů. Existují také terénní služby. Pracovníci zmíněného centra a terénních služeb jsou v kontaktu se zhruba dvěma třetinami problémových uživatelů drog. "Snižování rizik díky výměně injekčního materiálu a substituční programy hrají zásadní roli v práci s drogově závislými. Užívání substituce může u motivovaných klientů vést ke snižování dávek až k úplné abstinenci," uvedl bývalý národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil, který se v létě vrátil na místo ředitele Podaných rukou. Podle něj je cílem organizace rozvíjet služby pro uživatele drog tak, aby každý občan získal potřebnou pomoc.