Cyklostezka je plánována v ulici Davídkově, provede ji společnost Inženýrské stavby Brno, která vyčíslila cenu na 5,1 milionu korun bez DPH. Práce musí stihnout do 110 dní od předání staveniště. Cyklisté tak získají bezpečnější trasu, na kterou budou moci sjet z frekventované silnice.

„Doposud byli cyklisté odkázáni na komunikaci, po které denně projede až 8 tisíc vozidel a kde docházelo k nebezpečným situacím. To se nyní změní,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková (ODS).

Cyklostezka povede z ulice Davídkovy u ústí do Okrajové po parcelu číslo 3117. Celkem bude mít přibližně 965 metrů. „Projekt bude podpořen dotací. Po podpisu smlouvy a předání staveniště bude mít firma 110 dní na dokončení prací. Novou cyklostezku by tak lidé mohli využívat ještě v tomto roce,“ doplnil radní pro oblast investic David Grund (ODS).