Odpadové hospodářství začíná mít v Brně šmrnc. I v brněnských Žabovřeskách se začíná upouštět od barevných nadzemních popelnic, ty střídají buď podzemní, nebo polopodzemní velkoobjemové nádoby. Právě kontejnery s velkým vhozovým otvorem a zároveň dostatečnou kapacitou, tedy ty polopodzemní budou nyní nově moci využít občané brněnských Žabovřesk. Na tiskové konferenci o tom informoval starosta Žabovřesk Filip Leder (KDU-ČSL).

Polopodzemní kontejnery tak budou lidem k dispozici ve vytížené lokalitě Zborovská a náměstí Svornosti. Žabovřesky tak mají aktuálně čtyři místa pro sběr tříděného komunálního odpadu, která se díky využití polopodzemní či podzemní varianty proměnila k lepšímu.

„Za poslední tři roky jsme v Žabovřeskách vybudovali a kultivovali ta nejexponovanější místa. Podzemní kontejnery nahradily vysoce přetížená hnízda sběrného odpadu na Burianově náměstí a v rohu křižovatky Kounicova a Šelepova. Loni v létě následovaly polopodzemní kontejnery na adrese Zborovská v horní části a nyní máme hotové čtvrté místo v křížení adres Zborovská a nám. Svornosti,“ popsal Leder.

V rámci manipulace je lepší polopodzemní varianta, má větší vhozový prostor a neucpává se

Velkoobjemové kontejnery o obsahu pěti kubíků, které byly naposledy vybudovány jsou dobrou variantou v hustě osídlených aglomeracích, na které už ani ty obyčejné tisícilitrové nádoby zkrátka nestačí. Polopodzemní zásobníky jsou určeny pro sběr skla, papíru a plastu, další komodity jako je textil, elektro a bio zůstávají v lokalitě zachovány v původním dostatečném objemu.

Finančně vyjde realizace asi na 2 miliony korun, město Brno přispívá asi polovinou financí

„S ohledem na značnou občanskou i podnikatelskou vytíženost území, v sobě právě varianta polopodzemních kontejnerů spojuje plusy klasických kontejnerů i podzemních nádob. Mají stejně velkou kapacitu jako podzemní varianty, a přitom velký vhozový otvor, podobně jako tomu je u klasických nádob na tříděný odpad. V podzemních i polopodzemních kontejnerech je stálejší teplota a díky tomu dochází i k omezení zápachu. Další výhodou je posílení požární bezpečnosti a ztížení nežádoucích návštěv hlodavců či domácích zvířat,“ uzavřel Leder.