V květnu letošního roku byl proveden na lávce přes řeku Svratku (hospoda U Klimešů) druhý diagnostický průzkum, který konstatoval nutnost provedení řady oprav.  „Musí se zaplnit diagnostikované kaverny u předpínacích nosných kabelů 15,5 milimetru umístěných v zabetonovaných montážních rýhách. Také je nutné provést novou pružnější pochůznou izolaci tak, aby už nedocházelo k pronikání srážkové vody shora do konstrukce,“ uvedl místostarosta Jaroslav Petr.

Předběžný harmonogram prací a termín realizace je podle Petra následující:

– zahájení samotné realizace stavby 20. 8. 2018

– dokončení a předání díla: do 15. 12. 2018
Objízdná trasa pro cyklisty bude vedena ulicemi Pod Horkou, Odbojářskou a Kníničskou, pro chodce ul. Jakuba Obrovského  Kníničská. 

Na základě mé žádosti bude podle vyjádření stavební firmy FIRESTA možno termín dokončení zkrátit o cca 14 dnů, pokud nenastanou při provádění opravy komplikace.

Stavební firma umístí před zahájením prací v okolí lávky informační tabule. Omlouváme se občanům za případné komplikace, ale bezpečnost provozu na lávce je pro nás prvořadou záležitostí. Jistě si ještě vzpomínáte na havárii lanové lávky v Praze na jaře letošního roku. V případě lávky v Bystrci se jedná podle diagnostického posudku o preventivní údržbu.