Jedinečným a mimořádně cenným územím je pro své přírodní i kulturní hodnoty v celoevropském měřítku jihomoravská oblast Soutoku. Jde o největší komplex lužních lesů ve střední Evropě. Nyní by se měl dočkat celoplošné ochrany a stát se chráněnou krajinnou oblastí. Na dnešním jednání ve Valticích se na tom shodli zástupci ministerstva životního prostředí, kraje a místní starostové.

Jedinečnou lokalitu je třeba patřičně chránit

Oblast soutoku Moravy a Dyje je součástí celoevropské sítě chráněných území Natura 2000. Byly tu vyhlášeny dvě evropsky významné lokality Soutok-Podluží a Niva Dyje a ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko a zdejší mokřady jsou chráněny Ramsarskou úmluvou. Evropské a mezinárodní uznání přírodní jedinečnosti území ale nestačí. Praktická ochrana přírody se zajišťuje národní legislativou. Ta, která by oblast zastřešila celoplošně, zatím chybí. Zlomkovitou ochranu přírody tu zajišťují maloplošná zvláště chráněná území, zabírající jen dvě procenta rozlohy Soutoku.

Chybí celistvá ochrana Soutoku

Podle náměstka ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) se za více než tři desítky let nenašla politická síla, která by moravský přírodní unikát – pro svůj jedinečný charakter laicky přirovnávaný k Amazonii – celistvě ochránila. V aktualizovaném vládním programovém prohlášení se přitom Fialova vláda zavázala, že rozšíří plochu zvláště chráněných území a připraví podklady k vyhlášení Národního parku Soutok.

Vyhlásíme tu CHKO, potvrdil Petr Hladík

„Právě proto Ministerstvo životního prostředí loni podniklo řadu kroků s cílem prověřit, jaká forma velkoplošné ochrany by byla pro toto území nejvhodnější. Po expertním posouzení, diskuzích s místními starosty a zástupci Jihomoravského kraje se přikláníme k tomu, aby zde byla vyhlášena chráněná krajinná oblast, ve které se odpovídajícím hospodařením udržuje kulturní les, což prospívá vzácným druhům na něj vázaným,“ uvedl Petr Hladík.

Žije tu třeba roháč nebo královský orel

Ve starobylé krajině Soutoku hraje zásadní roli voda, síť slepých říčních ramen, meandrů, mokřadů, tůní, vlhkých luk, lužních lesů. Soutok známý starobylými solitérními duby je územím s mimořádnou biodiverzitou, jedinou nebo často poslední lokalitou mnoha a mnoha desítek organismů. Žije zde mnoho vzácných a ohrožených druhů jako je roháč obecný nebo orel královský. Chráněná krajinná oblast Soutok je přitom prvním krokem k tomu, aby se z jedinečného území jednou stal i národní park.

Příroda nepočká, říká hejtman

„Příroda nepočká. Než se roky dohadovat o národním parku, je lepší cestou CHKO, která je přijatelná pro všechny. Tahle významná lokalita potřebuje konečně celoplošnou ochranu. Jsem rád, že k tomu ministerstvo takhle přistoupilo a posuneme se dál,“ dodal hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL).