V Žabovřeskách skončila oprava největšího brněnského vnitrobloku

  • Foto

    redakce (MOŠ)

V brněnských Žabovřeskách skončila po čtrnácti měsících stavebních prací renovace jednoho z nejrozsáhlejších vnitrobloků v České republice, který je jedním z dochovaných příkladů tzv. brněnské sorely - kulturního a architektonického stylu 50. let minulého století. Plocha o rozloze 25 000 metrů čtverečních je rozložena mezi bytovými objekty při ulicích Kounicova, Tábor, Pod Kaštany a Šumavská.

„Je za námi kus práce a já jsem velmi rád, že dnes mohu poděkovat všem, kdo se na realizaci rekonstrukce podíleli. Velký dík směřuji i lidem, kteří tu bydlí, za jejich trpělivost a toleranci. Stavební ruch tak dnes nahrazuje poklidné parkově upravené prostředí,“ uvedl místostarosta Žabovřesk Filip Leder (KDU-ČSL).

Nový kabát tak dostalo celé prostředí vnitrobloku – všechny komunikace mají celistvou asfaltovou plochu, zpevněné chodníky pak zasakovací dlažbu. Parková plocha nabídne prostor pro sport a volný čas. Nového vzhledu se dočkalo i dětské hřiště a v prostoru je pak citlivě umístěn i nový městský mobiliář.

„Projekt na opravu vnitrobloku jsme připravovali od roku 2014 a několikrát jsme jej diskutovali s občany. Většina jejich připomínek byla v průběhu přípravy do projektu zapracována,“ dodal Leder.

Během renovace byla doplněna dešťová kanalizace, položeno půl kilometru potrubí, téměř 2 kilometry kabelů veřejného osvětlení, navezeno přes 22 tun zeminy a obnovena dlažba na 6 500 čtverečních metrech. Městský mobiliář posílily nové lavičky, pítko a odpadkové koše, přibyla zastíněná pergola pro odpočinek, hřiště na pétanque, šachové stoly, novými prvky bylo vybaveno i dětské hřiště. V rámci sadových úprav bude ve dvou vegetačních vlnách vysazeno 64 nových stromů, 92 keřů a 101 rostlin.

„Oproti původnímu projektu došlo ještě k několika dílčím úpravám, například k vybudování nájezdových bezbariérových ramp. Díky nové architektonické úpravě přibyla nová parkovací místa, řešená v podobě zatravňovacích a zasakovacích ploch, čímž dojde k eliminaci „divokého“ parkování na travnatých plochách a ke snížení prašnosti a hlučnosti,“ popsal Leder.

Realizace se ujala firma SWIETELSKY stavební s.r.o. a celou výstavbu udělala po etapách s ponecháním částí ploch v provozu, což bylo náročné zejména pro logistické zásobování stavby materiálem, a rovněž pro zajištění bezpečnosti. Stavba nakonec stála 46 milionů korun a byla hrazena z rozpočtu města Brna.

Fotogalerie: