Dům v Charvátské ulici 42 naproti Slovanského gymnázia byl v 50. letech komunistickým režimem generálmajoru Knorrovi zabaven po jeho útěku na Západ. Vzhledem k americkému občanství nebylo možné v restituci vrátit tento dům jemu ani jeho manželce. Aktuální situace je taková, že čtvrtina domu patří Brnu a u další čtvrtiny je v katastru nemovitostí duplicitní zápis – vlastníkem je tak statutární město Brno a Betty Lee Knorr, jde tedy o tzv. duplicitní vlastnictví. Standardní postup při řešení takové situace je podání určovací žaloby s cílem získat vykonatelné rozhodnutí soudu, které je podkladem pro zápis v katastru nemovitostí. O tomto postupu také rozhodlo Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání dne 18. 6. 2019. 

Vedení města se však také nyní snaží dostát rozhodnutí Krajského soudu v Brně, který v dubnu tohoto roku vydal usnesení o vydání majetku navrhovatelce, tedy Betty Lee Knorr, a proto souběžně vede jednání s novým právním zástupcem paní Knorr, JUDr. Lubomírem Müllerem, s cílem vyřešit situaci individuálním vyrovnáním a uzavřením dohody s pozůstalou. Právně složitý, ale lidsky a morálně jasný případ křivdy způsobené dřívějším režimem generálu Knorrovi a jeho pozůstalým bude touto dohodou definitivně ukončen a komunisty zabavený majetek bude pozůstalé manželce vydán.

Knorr byl veterán světové války a poválečný důstojník amerických zpravodajských služeb. Na počátku druhé světové války uprchl z okupovaného protektorátu do Francie, kde se přihlásil do armády. Později se stal příslušníkem československé jednotky v Anglii. S britskou armádou se jako jeden z pouhých tří československých vojáků zúčastnil v červnu 1944 vylodění spojenců v Normandii. Po válce se Knorr vrátil do Československa, ale krátce po komunistickém puči v roce 1948, kdy mu hrozila perzekuce, opustil zemi znovu. Od roku 1954 žil ve Spojených státech. Po pádu komunismu v Československu Knorr pravidelně navštěvoval rodnou vlast, zejména Ivančice, kde prožil mládí. Zemřel v roce 2008 v New Yorku v nedožitých 90 letech.