Z poplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů jsou obyvatelé města osvobozeni v několika případech. "Například lidé umístění v různých typech seniorského bydlení nebo obyvatelé od roku, v němž dosáhnou 80 let věku. Takže i když bude nějaký Vyškovan slavit jubileum třeba dva dny před Silvestrem, poplatek v daném roce hradit nemusí. Ten se nově nevztahuje také na děti do šesti let věku. Dosud rodiče pouze nehradili za děti do konce kalendářního roku, v němž se narodily," uvedl starosta Vyškova Karel Jurka (ODS).

Podle místostarosty Romana Celého (KDU-ČSL) jde o první z kroků, který spadá do rodinné politiky, na kterou se hodlá nové vedení radnice zaměřit. "Je to specifická oblast. Musíme se na život rodiny dívat komplexně, jde o souhrn aktivit za účelem její podpory. Rodinná politika zasahuje do nejrůznějších veřejných oblastí života společnosti: bavíme se o bydlení, školství, zdravotnictví nebo třeba infrastruktuře. Musíme zastavit vylidňování Vyškova," uvedl Celý.

Splatnost poplatku je do 30. dubna, složenky k úhradě začnou Vyškovanům do poštovních schránek chodit tradičně na přelomu zimy a jara.

Také v dalších městech na jihu Moravy se udržel poplatek za odpad na stejné úrovni. Nejvyšší je poplatek v Brně, který činí 670 korun, v Hodoníně a Břeclavi lidé zaplatí 600 korun. V Blansku činí 540 Kč, nejnižší je ve Znojmě, kde lidé platí 400 korun.