Neurovědci z výzkumného centra CEITEC Masarykovy univerzity v Brně loni publikovali výsledky unikátního výzkumu, kdy zjistili, že aplikováním neinvazivní stimulace mozku je možné dlouhodobě zlepšit řeč u osob trpících Parkinsonovou chorobou.

Nyní se tento tým chystá na výzkum navázat a připravuje první studii, která bude zkoumat použití neinvazivní stimulace mozku v domácím prostředí v kombinaci s logopedickou terapií.

Projekt týmu Luboše Brabence byl podpořen speciálním grantem pro mladé vědce do 35 let, který uděluje Agentura pro zdravotnický výzkum Ministerstva zdravotnictví ČR.

„V naší předchozí studii jsme zjistili, že řeč u lidí s Parkinsonovou chorobou je možné zlepšit pomocí stimulace té časti mozku, která je zodpovědná za sluchovou zpětnou vazbou. Používali jsme při tom speciální metodu – repetitivní transkraniální magnetickou stimulaci,“ uvedl Luboš Brabenec.

Tato metoda s využitím velkého přístroje je podle něj velmi účinná, ovšem vědci můžou mozek stimulovat jen na specializovaných pracovištích.

„Proto jsme se rozhodli využít v tomto novém projektu jinou formu neinvazivní stimulace – transkraniální stimulaci velmi slabým stejnosměrným proudem. Použití těchto speciálních stimulátorů je jednoduché a bezpečné a samotnou stimulaci může proškolený dobrovolník dělat doma,“ vysvětlil vědec.

Jako cíl stimulace brněnští výzkumníci opět vybrali část mozku zodpovědnou za sluchovou zpětnou vazbu. Samotnou stimulaci navíc vědci zkombinují se speciální řečovou terapií, kterou udělají pomocí videohovoru a pacient nebude muset na léčbu nikam docházet.

Do samotného projektu, který začne v květnu, bude zapojený široký tým odborníků. Ti vyhodnotí dlouhodobý efekt léčby nejen na základě logopedického vyšetření, ale i pomocí akustické analýzy a analýzy dat z magnetické rezonance.

„Stimulace v domácím prostředí může zvýšit dostupnost léčby pro lidi s pohybovými problémy a pro lidi ze vzdálenějších oblastí. Výsledky tohoto výzkumu mohou být navíc poměrně jednoduše převedeny do klinické praxe a mohou zlepšit komunikační schopnosti a kvalitu života pacientů s Parkinsonovou chorobou,“ dodala vedoucí výzkumné skupiny Aplikované neurovědy Irena Rektorová, která nyní také vede Mezinárodní centrum klinického výzkumu (ICRC) Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.