Vedení Brna má jasno jak bude vypadat sportovní a rekreační areál u Anthroposu

  • Foto

    MMB (archiv)

Vedení města Brna souhlasilo s projektovou dokumentací pro sportovní a rekreační areál u Anthroposu. V první etapě má vzniknout široké sportovní zázemí a radní již vydali souhlasné vyjádření města k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení stavby nazvané „Anthropos – sportovní a rekreační areál – I. etapa“.

Předložená projektová dokumentace řeší umístění sportovního a rekreačního areál na pozemcích v katastrálním území Pisárky při ulici Pisárecké. Tato etapa zahrnuje například vybudování tří fotbalových hřišť a technické infrastruktury, ale také zpevnění komunikační plochy.

„Naším cílem je vystavět tu moderní sportovní zázemí. Celý areál plný sportovišť bude vybaven venkovními lavičkami, stojany na kola, informačními tabulemi, mobilními prostorovými sedacími prvky, odpadkovými koši apod. Součástí projektu je také rekonstrukce bývalého provozního objektu, kde vznikne zázemí pro lezecké sporty, a vybudování lávky přes řeku Svratku, aby se území propojilo s parkovacími místy na výstavišti. Později se dostaví parkovací plochy přímo v rekreačním areálu,“ popsal primátorčin náměstek Petr Hladík (KDU-ČSL).

Podle radních jde o projekt, který velmi dobře zapadá a navazuje na okolí. Řeší dopravní napojení, a to včetně propojení cyklostezek.

„Brno je město sportu a já mám velkou radost, že další možnosti sportovního vyžití vzniknou právě v atraktivní lokalitě u Anthroposu. Půjde o bohatě vybavený areál, který nabídne návštěvníkům různorodé možnosti od míčových her po in-line okruh,“ upřesnil radní pro oblast sportu Jaroslav Suchý (KDU-ČSL).

Město Brno o vybudování sportovně rekreačního areálu v této lokalitě usiluje již dlouho. Před nedávnem se podařilo získat pro tento záměr do vlastnictví metropole i památkově chráněnou tělocvičnu i se souvisejícími pozemky. Projektu se budeme konkrétně věnovat ještě v naší víkendové rubrice "Nedělní pohled".

Fotogalerie: 
Zdroj: 
MMB; MOŠ