Rodiny s dětmi, které se ne vlastní vinou ocitly v nepříznivé sociální situaci a snaží se ji aktivně řešit, budou mít opět možnost zdarma přihlásit své děti na pobytový prázdninový tábor.

„Na realizaci této aktivity s námi tradičně spolupracují sociální odbory obecních úřadů v Jihomoravském kraji, navrhují nejenom osvědčené organizátory táborů, ale také potřebné děti. Cílem je, abychom prázdninový pobyt umožnili co největšímu počtu dětí, proto trváme na podmínce, aby se dítě neúčastnilo našich táborů opakovaně“, uvedl náměstek hejtmana Marek Šlapal.

V roce 2018 Jihomoravský kraj podpořil částkou přes 450 tis. Kč celkem 164 dětí, a to včetně 22 dětí se specifickými vzdělávacími potřebami formou osobních asistentů.

„Úkolem osobních asistentů je pomoci dětem, které mají většinou diagnostikovány poruchy pozornosti, jako ADHD či ADD, lehčí formu atypického autismu, případně fyzické postižení, pomoci začlenit se do programu tábora spolu s ostatními dětmi“, doplnil Marek Šlapal.

Asistenty jsou zpravidla studenti pedagogických škol, bez jejich pomoci by se tyto děti nemohly táborů pořádaných SVČ Lužánky zúčastnit.