Správa železnic spustila už třetí geografický informační systém (GIS) pro připravovanou síť vysokorychlostních tratí (VRT). Tentokrát jde o úsek VRT Jižní Morava mezi Modřicemi a Šakvicemi. Zpravodajský portál BRŇAN o tom informoval mluvčí Správy železnic Jan Nevola.

Podle mluvčího bude na portálu vždy znázorněna poslední rozpracovaná varianta vedení trati. Lidé mohou vznést dotaz či připomínku ke konkrétnímu místu a odborníci Správy železnic jim prostřednictvím systému přímo odpoví.

„Portál umožňuje uživatelům zobrazení různých typů podkladových map. Kromě základního katastrálního podkladu si mohou vybrat například hlukovou nebo ortofoto mapu. Rozliší tak silnice, mosty, tunely a další prvky. GIS portál také zobrazuje vedení vysokorychlostní trati v zářezu či po náspu,“ popsal Nevola.

Geografický informační systém bude průběžně aktualizován podle toho, jak se bude technický návrh trati zpřesňovat

„Počítáme minimálně se třemi aktualizacemi dat a podkladů. Ze zkušeností z jiných úseků víme, že GIS je skutečně neocenitelná pomůcka při komunikaci s veřejností. Lidé tam vidí, kudy by trať měla vést a jak se může dotknout jejich vlastních či třeba obecních pozemků. Dotaz může položit kdokoliv interaktivní formou veřejně či anonymně a my mu přímo do portálu odpovíme,“ doplnil náměstek ředitele Stavební správy vysokorychlostních tratí Marek Pinkava.

Návrh bude veřejnosti k dispozici do dokončení dokumentace pro územní rozhodnutí, tedy nejméně do poloviny roku 2024

Svůj interaktivní portál mají také další úseky připravované sítě VRT. Od loňského roku jej mohou využívat také obyvatelé v okolí VRT Polabí mezi Prahou a Poříčany nebo VRT Moravská brána I mezi Prosenicemi a Hranicemi. Správa železnic jejich spuštění předpokládá postupně u všech úseků VRT.

VRT Jižní Morava bude zhruba 40kilometrová dvoukolejná trať s maximální rychlostí 320 km/h

Sloužit bude výhradně vlakům osobní dopravy. Oproti návrhu ze studie proveditelnosti bude trať prodloužena ze Šakvic do Rakvic, kde zaústí do stávajícího koridoru Brno – Břeclav. Správa železnic nyní hledá projektanta této části. GIS portál VRT Jižní Morava je k dispozici zde: bit.ly/GISVRTJM