Přípravu a realizaci sochy Gregora Johanna Mendela má na starosti instituce Společně, o. p. s. „Socha by měla být trvalou připomínkou Gregora Johanna Mendela, a to nejen jako člena řádu, ale zejména jako přírodovědce, zakladatele vědy o genetice a o základních principech dědičnosti, jehož odkaz je významný nejen pro obyvatele města Brna a řád augustiniánů, ale i pro celé lidstvo,“ vysvětlil náměstek Tomáš Koláčný.

Společně, o. p. s., jako realizátor díla připravuje v současnosti veřejnou soutěž. Instituce nabídla statutárnímu městu Brnu a Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina, kteří jsou smluvními stranami memoranda z letošního září, účast v porotě soutěže, která bude vybírat vítězný návrh.

„Porota soutěže bude mít devět řádných členů a devět náhradníků. Smluvní strany deklarují, že statutární město Brno nominuje do poroty soutěže dva členy a dva náhradníky. Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina nominuje dva členy a dva náhradníky. Ostatní členové poroty budou odborníky – nezávislými členy poroty,“ vysvětlil radní pro kulturu Marek Fišer.  

Na základě projednání nominace budou dva náhradníci za Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina donátoři, kteří se stanou generálními partnery veřejné sbírky.

Rada města Brna nominovala zástupce statutárního města Brna do poroty ve složení:

Řádní členové poroty:
Markéta Vaňková, primátorka města Brna, Petr Hladík, 1. náměstek primátorky města Brna

Náhradní členové poroty:
Jiří Oliva, náměstek primátorky města Brna, Monika Lukášová Spilková, předsedkyně Komise kulturní Rady města Brna

Radní dále vzali na vědomí nominaci členů poroty ze strany Opatství Staré Brno řádu sv. Augustina ve složení:

Juan Provecho (otec Juan), vyšší představený Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina nebo Jan Emil Biernat (otec Jan), ekonom Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina, Miriam Kolářová, historička umění