Za téměř šedesát let existence středoškolského internátu prošly dveřmi vily stovky mladých slečen a chlapců. Výstava se zaměřuje především na léta 1954-1993, kdy tu bydlely převážně studentky Střední školy uměleckých řemesel, ekonomických a průmyslových škol. Seznamuje tak veřejnost s doposud opomíjenou, ale podstatnou částí historie vily Löw-Beer. Studenti vilu obývali podstatně déle než její soukromí židovští majitelé, kteří před druhou světovou válkou kvůli nacistické hrozbě emigrovali. V roce 1954 se vila stala majetkem státu a byla zde zřízena pobočka Masarykova studentského domova.

Co znamenalo pro secesní vilu zřízení školského zařízení? Jaká pravidla byla na internátu nastavena? Jak ve vile plynul běžný život a jak studenti trávili volný čas? Odpovědi nejen na tyto otázky přináší výstava založená na informacích získaných při rozhovorech s pamětníky. „Většinu informací a dobových fotografií se nám podařilo získat jen díky přímému kontaktu a rozhovorům s pamětníky. A nebylo jich málo, během dvou let jsme vedli rozhovory s více než sto narátory – což považuji za úžasné,“ uvedla autorka výstavy historička Jana Černá. 

Na výstavě mohou návštěvníci vidět také dobové artefakty, například studentský liberální Nečasopis z konce 60. let, hodnocení studentek, které vychovatelky pravidelně psali jejich rodičům, nebo vyzkoušet psací stroj a napsat vzkaz na internátní nástěnku. Porevoluční éru domova mládeže, kdy zde po roce 1993 byli ubytováni pouze chlapci, přibližuje dokumentární film. Současně s otevřením výstavy vyšla stejnojmenná publikace s mnoha unikátními dobovými fotografiemi od pamětníků. Právě pro ně proběhne jako poděkování 17. července v zahradě vily velké setkání s kulturním programem, kam jsou však srdečně zváni i zájemci z řad veřejnosti.