Porozumět vzájemnému působení lidí a vlků v kulturní evropské krajině a předcházet případným krizím. To si klade za cíl mezinárodní projekt Mendelovy univerzity v Brně. Na řešení se podílí rozsáhlý multioborový tým osmnácti partnerů. Zahrnuje univerzity, státní instituce a nevládní organizace zabývající se životním prostředím nebo lovem. Tým z MENDELU pod vedením Miroslava Kutala bude mít na starost koordinaci projektu v tuzemsku. Zpravodajský portál BRŇAN o tom informovala mluvčí univerzity Tereza Pospíchalová.

Zásahové týmy budou řešit rizikové situace

S pomocí LIFE WILD WOLF vzniknou jednotné postupy a doporučení ke zvládání konfliktů mezi vlky a lidmi, které se otestují a vyhodnotí z hlediska účinnosti a efektivity. V některých zemích včetně Česka vzniknou zásahové týmy, na něž čeká řešení případných rizikových situací, sdílení zkušeností a vhodných postupů. Součástí je také výzkum zaměřený na potenciálně rizikové chování vlků a to, jak vůbec lze rizikové chování definovat.

Setkání s vlky je v Evropě čím dál častější

Vlci dnes podle Miroslava Kutala žijí v celé Evropě včetně některých hustě zabydlených oblastí, jako je Itálie nebo Německo. „Setkání lidí a vlků jsou tedy pochopitelně stále častější, a to i v Česku. Pro obyvatele některých regionů jsou setkání s vlky něco zcela nového, a mají z nich pochopitelné obavy. Jiná divoká zvířata však naši kulturní krajinu obydlela již dávno,“ uvedl Kutal, který působí v Ústavu ekologie lesa Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU.

V týmu mají zkušené veterináře

Kutal s kolegy a zahraničními spolupracovníky se budou snažit popsat problémové situace. „A vyhodnotíme, nakolik jsou rizikové a v případě nebezpečných situací včas zasáhneme. V našem týmu máme zkušené veterináře a postup budeme koordinovat také s českou Agenturou ochrany přírody a krajiny,“ představil projekt Miroslav Kutal.

Řešení situací vyzkoušenými postupy

Přítomnost volně žijících divokých zvířat u lidských obydlí vede stále častěji ke kritickým situacím domnělého nebo skutečného nebezpečí. Jen málo zemí v Evropské unii je připraveno řešit takové situace pomocí jasných a vyzkoušených postupů. LIFE WILD WOLF se právě na tyto postupy zaměřuje, a to na základě testování co největšího počtu případů.

Kromě vlků lze řešení použít i na jiná zvířata

„Projekt míří na populaci vlka, která obecně v Evropě roste, nicméně většinu postupů lze aplikovat i na jiné druhy volně žijících živočichů. Široký mezinárodní tým umožní analýzu velkého počtu případů, sdílení zkušeností a osvědčených postupů,“ upřesnila Tereza Pospíchalová.

Do projektu se můžou zapojit i amatérští pozorovatelů šelem

Experti z Mendelovy univerzity mají dlouholeté zkušenosti s monitorováním, managementem a ochranou vlků v ČR. „Přímá setkání vlků a lidí navzdory stoupajícímu počtu zůstávají relativně vzácná, ale je důležité všechny případy sledovat a popsat. Není žádoucí, aby vlci pozbyli své funkční ekologické role tím, že získají přílišnou důvěru k lidskému prostředí. A právě tomu by měl náš projekt předcházet,“ doplnil Miroslav Kutal s tím, že lidé můžou projekt podpořit nahlášením vlastních pozorování vlků, třeba na e-mail stopy@selmy.cz.