Průtoky ve vodních tocích na jižní Moravě jsou totiž nyní podprůměrné a klesají na řadě míst i pod 20 procent průměrných březnových hodnot. A lužní lesy vlivem změny klimatu strádají nedostatkem vody.

Vodohospodáři začali zvyšovat akumulovaný objem v soustavě nádrží Nové Mlýny zvýšením hladiny v nádrži nad hladinu zásobního prostoru tak, aby ji mohli jednorázově pustit do obory Soutok. Tato voda by se tam běžnou cestou nedostala, proto je potřeba manipulací zvýšit odtok z Nových Mlýnů až na téměř 100 kubíků za sekundu.

„Díky tomuto průtoku se voda z Dyje systémem nápustných objektů, stavidel a kanálů dostane do lužních lesů, kde způsobí zaplavení tůní, mokřadů a luk,“ popsal ředitel pro správu povodí Antonín Tůma.

Vodohospodáři zvýší odtok z Nových Mlýnů ve čtvrtek 17. března ráno a budou ho udržovat v závislosti na přítoku do nádrže asi půl druhého dne. Tato cílená manipulace pro podporu života lužního lesa představuje 11 milionů kubíků vody vypuštěných ze soustavy nádrží.

„Požadavek od Lesů ČR jsme obdrželi na konci února a od této doby jsme hladinu v nádrži díky vodě z ostatních nádrží mohli navýšit nad úroveň zásobního prostoru. Tuto vodu teď můžeme využít k omezení negativních dopadů sucha na lužní lesy,“ vysvětlil Tůma.

Hydrologická situace na jižní Moravě se na počátku jara nevyvíjí příznivě. Průtoky se pohybují mezi 15 a 40 procenty dlouhodobých měsíčních hodnot. Například Dyje na přítoku do Vranovské přehrady má pouhých 18 procent průměrných březnových hodnot, Svratka ve Veverské Bítýšce je na 21 procentech a Jihlava v Ivančicích na 27 procentech normálu.    

Zvýšené průtoky v Dyji také pomohou zvýšit hladinu v slepých a napojených ramenech podél Dyje v úseku od Nových Mlýnů po soutok s Moravou. Tím dojde ke zlepšení podmínek v těchto lokalitách.

Vodohospodáři tak využívají zkušenosti z povodňování z předchozích let. „Letecké snímky z roku 2020 jasně dokazují obrovský přínos pro tuto suchem sužovanou oblast. Vedle stále zvyšujících se teplot se zvyšuje spotřeba vody rostlinami, negativně se do spotřeby vody promítá i prodloužení vegetačního období, větrná eroze a pokles hladin podzemních vod vlivem nižších srážek a poklesu průtoků ve vodních tocích,“ vypočítal Tůma.

Z hlediska životního prostředí je proto pouštění vody největší pomocí lužnímu lesu i celé oblasti pod Novými Mlýny, neboť se zavodní celá údolní niva s cenným systémem kanálů.