Všeobecná interní klinika Fakultní nemocnice Brno v Bohunicích má po letech vlastní jednotku intenzivní péče (JIP) téměř za 78,6 milionu korun. Bezmála 60 milionů korun pokryly peníze z evropského programu React EU, zbytek hradila nemocnice. Pacienti v kritickém stavu se dříve léčili na oborových JIP v bohunické nemocnici. Často to však vedlo k přetěžování a nedostatku intenzivních lůžek, zvlášť v období koronavirové pandemie, řekl přednosta kliniky Ondřej Ludka.

Neměli JIPku 18 let

Klinika o vlastní jednotku intenzivní péče přišla v roce 2005, dlouho se ji snažila získat zpět. První přípravy začaly asi před čtyřmi lety, stavba trvala přes rok. „Díky nové JIP je nyní možné poskytovat vysoce specializovanou péči o pacienty s vážnými a život ohrožujícími stavy přímo na naší klinice. Umožňuje to efektivnější léčbu a sledování pacientů, minimalizuje potřebu převážení a snižuje rizika spojená s přesuny mezi odděleními, která mohou znamenat pro starší pacienty i ztrátu soběstačnosti,“ uvedl Ludka. Klinika ročně hospitalizuje více než 3000 pacientů.

Šlo o složitou a rozsáhlou stavbu

Objekt nové jednotky dříve sloužil pro administrativní účely a technické zázemí. Spolu s dalšími pavilony patří do staré zástavby nemocničního komplexu. „Stavba byla rozsáhlá a složitá, protože byl nezbytný i zásah do provozu jiných útvarů z důvodu napojování rozvodů vody a odpadů. Složitost stavby se také potvrdila při nutnosti statického zajištění stropů a sloupů, které byly v havarijním stavu vzhledem ke stáří komplexu,“ uvedl referent oddělení rozvojových investic Leo Valenta.

Šest lůžek rozmístili do čtyř boxů

Vybudované oddělení má šest intenzivních lůžek, která jsou ve čtyřech boxech. Jsou odděleny montovanými příčkami s prosklenou částí. Boxový systém umožňuje efektivní izolaci pacientů a snížení rizika přenosu infekcí. „Právě jednotlivé vlny pandemie ukázaly, jak nám chybí potřebná intenzivní péče lokálně navazující přímo na oddělení, která byla vyčleněna pro poskytování péče pacientům s nákazou covid-19,“ doplnil Ludka. Některé JIP stále využívají otevřený systém, který nevyhovuje hygienickým standardům.

Minulý týden hospitalizovali 33 lidí s covidem

V bohunické nemocnici bylo minulý týden podle hlavní hygieničky Silvie Hodové hospitalizováno 33 lidí s koronavirem. Začátkem prosince to bylo asi 50 pacientů, jejich počet klesl přes vánoční svátky. Hodová očekává v příštích týdnech nárůst, celkově ale situaci ve vztahu k respiračním onemocněním hodnotí v porovnání s loňskem jako klidnější.

Jednotka poslouží kriticky nemocným pacientům

Nová JIP bude sloužit u kriticky nemocných k monitorování a zajištění jejich vitálních funkcí včetně umělé plicní ventilace nebo náhrady funkce ledvin. Kromě zvýšení kapacity intenzivní péče poskytuje také lepší pracovní podmínky pro zdravotnický personál. Je vybavena veškerými potřebnými prostory pro akutní příjem pacientů včetně observační místnosti a centralizovaného pracoviště sester.