Designéři nábytku z Mendelovy univerzity v Brně se podíleli ve spolupráci s firmou FORM na vývoji židle pro rehabilitaci pacientů s endoprotézou kyčle a židle pro dynamické sezení s levitujícím sedákem, která i při delším sezení zajišťuje zdravé postavení pánve. Oba produkty mají vysoké předpoklady pro uplatnění na trhu. Vývoj vycházel z know-how rodinné firmy a jejího dlouhodobého úsilí o vývoj produktů s přidanou hodnotou, univerzita poskytovala odborné konzultační zázemí, zpracovala alternativní technická řešení a podílela se na hodnocení funkčnosti pracovních prototypů. Zpravodajský portál BRŇAN o tom informovala mluvčí univerzity Tereza Pospíchalová.

Křeslo pro rehabilitaci pacientů s endoprotézou

První křeslo se zaměřilo na rehabilitaci pacientů s totální endoprotézou kyčle v rehabilitačních zdravotních zařízeních. „Běžně je používán standardní sedací nábytek do veřejného prostoru. Pacienti usedají na přední část sedáku, hrozí sklouznutí ze židle a není dosaženo relaxačního efektu sezení. Nevyhovující rozměrové parametry kompenzuje personál pomocí přídavných čalouněných sedáků a polštářů,“ popsal stávající situaci Hynek Maňák z Ústavu designu a nábytku LDF MENDELU.

Zvýšili sedák a umožnili jeho naklápění

Řešením je zvýšení výšky sedáku a možnost naklápění přední levé či pravé části sedáku, což zajistí pohodlné sezení pacientům po endoprotéze i jiných operačních zákrocích. „Zvýšená výška sedáku a naklopení přední části umožní usednutí na celou hloubku sedáku a využití zádové opěrky, což je pro rehabilitující pacienty ulevující a uklidňující,“ přiblížil Maňák.

Testovali v Úrazové nemocnici v Brně

Testování pracovního prototypu proběhlo v Rehabilitačním centru Úrazové nemocnice Brno. Pacienti po ortopedické operaci, tedy například kyčlí nebo kolen, společně s ošetřujícím personálem otestovali parametry prototypu. „Současně upozornili na dílčí nedostatky či formulovali své připomínky. Tyto byly zohledněny v následujícím prototypu. Výsledný prototyp bude opět poskytnut pro ověření na tomto pracovišti,“ uvedl Maňák. Podle něj má vyvinutý produkt vysoké předpoklady pro uplatnění na trhu a zlepšení pooperační péče.

Židle s levitujícím sedákem

Druhým prototypem byla židle s levitujícím sedákem, která má zajistit správné postavení pánve i při delším sezení, a poskytuje tak dynamické sezení s potřebnou mírou stability. V současnosti existují na trhu židle fungující na principu uvolněného sedáku, které mají aktivovat svaly v horní části těla, sedák těchto židlí je ale pohyblivý ve všech rovinách. „Při úlevovém nebo delším sedu dochází k vychýlení pánve, následnému skoliotickému držení páteře a přetěžování osového aparátu. Proto bylo pro zachování pozitivní funkce principu dynamického sezení nutné vyvinout zcela nový konstrukční princip uložení sedáku, který umožní pouze horizontální pohyb sedáku, takzvanou levitaci,“ nastínil designér.

Zachovají fyziologické křivky páteře

Díky horizontálnímu pohybu sedáku je pánev vychylována pouze v této rovině, zatímco ve svislé rovině je stabilní. I při delším sezení tak zajišťuje správné postavení pánve. „V kombinaci s opěrákem jsou zachovány fyziologické křivky páteře, tudíž nedochází k nepřiměřenému přetěžování meziobratlových plotének. Zároveň dochází k aktivaci hlubokého stabilizačního systému trupu i posílení autochtonních svalů. Nastavení výšky sedáku usnadňuje správnou pozici a centraci jednotlivých kloubů dolních končetin,“ popsal Maňák. Výškově a stranově nastavitelné podpěrky rukou poskytují oporu horních končetin.