Pražská bible obsahuje iluminované iniciály se zlacenými detaily a je považována za první tištěnou bibli ve slovanských jazycích.

„Textově jde o čtvrtou redakci staročeského překladu Bible, provedenou za vlády Vladislava Jagellonského. Tato bible vychází roku 1488, necelých 40 let po vynalezení knihtisku, má tedy charakter prvotisku a naše fakulta na ni může být pyšná,“ zdůraznil Tomáš Knoz z Historického ústavu Filozofické fakulty MU.

Pražská bible byla silně poškozená. Z původních 609 listů se jich dochovalo 524 a většina z nich z knihy vypadávala. Mezi 500 let starými nečistotami a fragmenty byly třeba záložky, stébla trávy, hmyz a peříčka. Na jejím zrestaurování včetně výroby ochranného obalu knihy pracoval víc než rok Ateliér restaurování Univerzity Pardubice.

„Náš zásah byl v maximální míře citlivý. Snažili jsme se zachovat co nejvíce původních prvků a neudělat z výtisku jinou knihu. Desky jsme doplnili bukovým dřevem, ztráty papíru tónovaným japonským papírem, který vyniká svou vysokou pevností, a chybějící listy prázdnými křidélky, abychom dodrželi skladbu složek a původní systém vyšití bloku,“ popsal oživení bible vedoucí ateliéru Ivan Kopáčik.

Spolu s česky psaným textem lomeným do dvou sloupců kniha obsahuje iluminované iniciály se zlacenými detaily, malované jednobarevné iniciálky a rubrikace, tedy názvy kapitol odlišené barevným inkoustem.

„Začátek bible je zdobený bohatě, poté už méně, některé části byly dokonce vystřiženy. Možným vysvětlením je, že ten, kdo ji vlastnil, přišel v průběhu života o peníze,“ dodala knihovnice filozofické fakulty Marcela Venhauerová.

Kromě Pražské bible patří k unikátním položkám v depozitáři filozofické fakulty také Melantrichova bible, která je nejvýznamnějším vydáním bible v renesančních Čechách, Islandský slovník či kuchařka datovaná v rozmezí let 1780–1800, vytištěná v Olomouci a v Brně.

Všechny staré tisky jsou na filozofické fakultě uloženy ve speciální místnosti s hlídanou teplotou a vlhkostí. Přístupné jsou u příležitosti speciálních exkurzí nebo po předchozí domluvě s knihovníky.