Říká se, že kostel bez zvonu je jako němý. Svolává k modlitbě, ohlašuje radostné i smutné události ve farnosti, slouží jako varovný signál. Zvony neodmyslitelně patří ke křesťanské tradici a farní kostel Nejsvětější Trojice ve Vyškově-Dědicích se letos dočkal po více než 80 letech třetího zvonu. Farní rada se k jeho zakoupení rozhodla poté, kdy na něj „narazila“ při jednání o rekonstrukci historického zvonu z roku 1556. Původní objednatel totiž o samozvučný nástroj přestal mít zájem.

Původní zvon zabrali Němci

Zvon Maria váží 900 kilogramů. Když se naskytla možnost k jeho odkoupení, farnost neváhala. „A to především proto, že může nahradit zvon stejného jména a váhy, který byl zrekvírován, tedy zabrán pro vojenské účely v roce 1942, a v naší věži tak chybí přes 80 let. Ztráta zvonu znamená v jistém smyslu také ztrátu jednoho z významných komunitních pout. Stal se jedním z 9 801 zvonů, které za okupace odvezli nacisté do Německa,“ uvedl za dědickou farnost na webu města František Adamec. Němci jejich roztavením získávali materiál pro potřeby zbrojního průmyslu, například na děla.

Maria doplnila dva zvony

Maria tak doplnila půltunový historický zvon právě z roku 1556, který byl zřejmě zavěšený na věži kostela v době požáru způsobeného úderem blesku v roce 1731. „Potřeboval nové zavěšení, nové srdce i elektrifikaci. Roky se na něj nezvonilo, poprvé se rozezněl letos o Velikonocích,“ připomněl Adamec s tím, že barokní památka se chlubí ještě zvonem Jan Nepomucký o váze 320 kilogramů z roku 1986. Nový zvon vysvětili v půli srpna. Poté ho jeřáb vyzdvihl a pomohl usadit do věže, včetně jeho elektrifikace. A v neděli 20. srpna po ranní mši se rozeznělo první společné zvonění.

Gloria in excelsis Deo

Rozezněním všech tří nástrojů tak vznikl trojzvuk g1-a1-c2, který je počátkem invokace Gloria in excelsis Deo (Sláva na výsostech Bohu). Cena nového zvonu Maria činí 800 tisíc korun a farnost musela sumu uhradit ve třech splátkách. „Byli jsme velmi mile překvapeni množstvím dárců,“ poděkoval František Adamec.

Pomohla jim agentura

Na pořízení přispěla mimo jiných agentura Prague City Tourism, která eviduje „zmizelé“ zvony z celého Česka. Na jejich památku byl loni na pontonu u pražského Smetanova nábřeží odhalen památeční Zvon #9801, který tuto kulturní ztrátu připomíná. „Praha se jím symbolicky spojuje se všemi osiřelými zvonicemi v někdejším protektorátu. A v tomto duchu agentura podporuje také návrat zvonu Maria do zvonice našeho kostela,“ doplnil Adamec.