Pro město Brno, zastoupené kanceláří městského architekta, ho dělá společnost STEM/MARK a účastní se ho až 2500 domácností z Brněnské metropolitní oblasti.

„Průzkum začal 13. září a bude probíhat po dobu zhruba dvou měsíců. Informace přímo od obyvatel Brna a okolí umožní lépe zohledňovat reálné dopravní potřeby cestujících v plánovací praxi,“ uvedla kancelář městského architekta na svém webu. Získaná anonymizovaná data se použijí v rámci studie proveditelnosti severojižního kolejového diametru a souvisejícího procesu tvorby dopravního modelu města Brna. Zároveň se stanou cenným podkladem pro přípravu městských strategií a územního plánu.

„Nastoupit na zastávce Moravské náměstí a bez zdržení dojet podzemní tramvají na sever i jih Brna? Zpříjemnit si ve variantě příměstského vlaku uhánějícího hluboko pod náměstím Svobody pravidelnou cestu po kraji? Nebo se jednou svézt vozem brněnského metra?“ To jsou otázky, kladené právě při přípravě projektu severojižního kolejového diametru, často zkracován jako SJKD. Projekt, kteří mnozí obyvatelé jihomoravské překřtili na brněnské metro, se v různých variantách připravuje dlouhé desítky let a už brzy by mohl získat konkrétní podobu.

S rozhodnutím, kterou možnost zvolit a kudy přesně trať povede, pomůže právě především zmíněná připravovaná studie proveditelnosti. Hotová by měla být v roce 2022 a na základě výběrového řízení na ní pracuje sdružení firem
MORAVIA CONSULT Olomouc a METROPROJEKT Praha. Odborným garantem projektu je Kancelář architekta města Brna. „Chceme, aby trasa nové podzemní dráhy po dokončení odlehčila regionální i městské hromadné dopravě, podpořila vlakovou dopravu a zlepšila dostupnost připravovaného nového hlavního nádraží u řeky Svratky,“ uvedli zástupci města na webu městského architekta.