Záchrana Arnoldovy vily je o krok dále, město smění potřebné pozemky

  • Foto

    MMB (archivní)

Na směně pozemků, která byla poslední překážkou k podání žádosti o dotaci, se tento týden dohodlo město a Akademie věd. Ta totiž vlastní plochy v blízkosti Arnoldovy vily, přes které v budoucnu povede přístupová cesta. Díky tomu se Brno tento rok bude moci ucházet o peníze z Norských fondů.

Směna se týká pozemků v katastrálním území Pisárky (ve vlastnictví statutárního města Brna) a pozemků v k. ú. Černá Pole (ve vlastnictví Ústavu geoniky AV ČR). Právě tyto pozemky byly ve studii Atelieru 99 vyhodnoceny jako nejvhodnější pro vybudování dopravního napojení Arnoldovy vily. Zajištění příjezdové komunikace a parkovacích míst je přitom nezbytným předpokladem celkového zabezpečení a realizace projektu „Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily“.

„Směna pozemků s Akademií věd ČR, tedy de facto českým státem, je odvalením posledního kamene, který brání vypsání žádosti o dotaci z Norských fondů. K podání žádosti je totiž nutné doložit vydané stavební povolení. Výzva bude podle dostupných informací vyhlášena patrně v červnu letošního roku, a proto je nezbytné přípravy dokončit co nejdříve,“ uvedl první náměstek primátorky Petr Hladík.

Brno chce vilu rekonstruovat, asi 80 milionů bude stát samotná rekonstrukce, 20 milionů korun vybavení. Ve vile, kde byla dříve školka a děti z ní musely odejít kvůli špatnému stavu, najde zázemí historická a muzejní instituce Centrum dialogu.

Arnoldova vila byla postavena v roce 1862 na rozsáhlém pozemku při ulici Drobného na základě vlastního návrhu prvního majitele – stavitele Josefa Arnolda. Manželé Arnoldovi ji vlastnili 21 let a poté ji prodali, střídali se v ní různí vlastníci. Na začátku 20. století byla rozšířena a upravena ve stylu art deco s prvky secese. Od roku 1952 tu následujících šest desetiletí sídlila mateřská škola. V roce 2010 byla vila prohlášena kulturní památkou. 

Její technický stav je ale špatný, v současnosti se proto připravuje rozsáhlá rekonstrukce. V říjnu loňského roku uzavřela městská část Brno-sever smlouvu se zhotovitelem projektové dokumentace.

Vila stojí v nejstarší brněnské vilové zástavbě v Černých Polích u parku Lužánky a je na seznamu nejohroženějších památek Česka.