Do půlnoci z 1. na 2. května platí na většině území výstraha Českého hydrometeorologického ústavu před nebezpečím vzniku požárů. V některých krajích proto počínaje dneškem, nesmí zapalovat ohně, a to ani na zahradách v blízkosti lesa nebo na zahradách se souvislým rostlinným porostem umožňujícím další šíření požáru. Jihomoravský kraj zatím k zákazu rozdělávání ohňů nepřistupuje.

Hrozbou je podle odborníků přetrvávající sucho v kombinaci se silnějším větrem

„Po konzultaci s našimi jihomoravskými hasiči zákaz rozdělávání ohňů nevydáváme, doporučujeme ale, aby se lidé drželi obecně známých pravidel a zbytečně nerozdělávali oheň na místech, kde by se mohl vymknout kontrole – typicky v blízkosti lesa nebo parků,“ uvedl hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich (KDU-ČSL).

Tradiční obřady a slavnosti Pálení čarodějnic tak ohroženy nejsou, opatrnost je ale na místě

Obecně platí, že by se oheň měl rozdělávat pouze v kontrolovaných podmínkách a na vyhrazených místech, s dostatečným množstvím prostředků vhodným k uhašení. Minimálně 50 m od okraje lesa, nejméně 100 m od jakéholi stohu a v dostatečné vzdálenosti od obytných a hospodářských budov.

K obezřetnosti vyzývá kraj i kuřáky – zejména v těchto dnech není vhodné odhazovat nedopalky na místech, kde by mohly způsobit požár.