Problémy začaly předloni v červenci 2019, kdy praskla vodovodní přípojka, narušilo se podloží kostela a věže a došlo k porušení statické rovnováhy objektu. Na kostele se objevily trhliny a boční zeď kostela ve Františkánské ulici nyní podepírá několik železných vzpěr.

Odborníci poté podle technika stavebních investic brněnského děkanství Libora Kubíčka vzniklé trhliny naskenovali a experti z Vysokého učení technického v Brně vypracovali odborný posudek. 

„Jeho výsledky dostal statik, který zpracovává projekt na opravu kostela. Průběžně kontrolujeme stabilitu objektu geodetickým měřením, které zatím potvrzuje, že přijatá opatření – tedy zajištění věže pilotami a provizorním podepřením – f ungují,“ upřesnil pro zpravodajský portál BRŇAN Libor Kubíček. 

 Další časový postup je podle něj daný termínem vypracování projektu, který by mohl být hotový letos v březnu. „Je to závislé i na dalších stavebních průzkumech, které budeme dělat až na základě požadavků statika. Jedná se zejména o průzkum podloží kostela v podzemí,“ sdělil Kubíček.

 Stavební práce na odstranění havárie by podle technika mohly být zahájeny v příštím roce. „Z ahájení však bude záviset i na schvalovacích procesech a na stavebním úřadě Brno-střed. Opravy kostela budou odhadem trvat asi rok,“ dodal Libor Kubíček.

 Na zajištění kostela po statické havárii podle něj padlo půldruhého milionu korun, dalšího čtvrt milionu stál loňský projekt statického zajištění a monitoring poruch kostela. Třetí etapa, tedy letošní zajištění porušené klenby kostela a projekt celkové opravy, vyjde na 1,8 milionu korun.

 „Čtvrtou etapou bude příští rok odstranění poruch vzniklých statických havárií, kdy se náklady odhadují na šest a půl milionu korun. A další zhruba tři miliony padnou na opravy střechy kostela v roce 2023, což bude pátá etapa prací,“ vypočítal technik brněnského děkanství s tím, že v letech 2024 až 2026 by měly následovat rekonstrukce přípojek, oprava fasády a výplně otvorů za 3,5 milionu korun.

Vzhledem k naplánovaným opravám se tak podle mluvčí Brněnského biskupství Martiny Jandlové otevře kostel svaté Maří Magdaleny, který má bohatou minulost a velký význam pro věřící, nejdříve v příštím roce. 

Od roku 2012 je v něm na přání biskupa Vojtěcha Cikrleho stálá zpovědní služba. Kostel, vysvěcený v dubnu 1673, má výhodnou polohu nedaleko hlavního nádraží a více jak sto let je tam celý den vystavena Nejsvětější Svátost oltářní, takže ho denně – až do vynuceného uzavření – navštěvovaly stovky lidí.