Nyní se auta odtahují na odtahové parkoviště, odkud si je vlastník vyzvedává. Na původní místo se vrací na žádost vlastníka vozidla.

„Podle nově schválených pravidel se od příštího roku vozy při čištění ulice nebudou odtahovat na odtahové parkoviště, ale jen na nejbližší volnou plochu, kde zůstanou jen po dobu čištění a následně budou vráceny na místo.  Druhá varianta bude taková, že se vozidlo z odtahového vozu nebude ani sundávat, zůstane na něm po dobu čištění a následně se hned vrátí zpět. Přesný postup se vždy bude odvíjet od aktuální situace na dané komunikaci,“ uvedl náměstek primátora města Brna pro oblast dopravy a současně předseda představenstva Richard Mrázek.

Změní se také ceny. Nyní platí řidič za odtah. Nově mu městská policie vystaví pokutu dle příslušné legislativy, odtah zpoplatněn nebude. Náklady na provoz tohoto systému budou hrazeny z rozpočtu města Brna, příjmy z pokut jsou součástí rozpočtu města.

Dosud platí tyto ceny za odtah :
– cena za nedokončený odtah vozidla 1.000,- Kč vč. DPH,
– cena za dokončený odtah vozidla vč. parkovného 1.920,- Kč vč. DPH,
– cena za zpětný odtah vozidla vč. parkovného 3.720,- Kč vč. DPH.

V Brně se ročně odtáhne asi 7000 vozidel, která překážejí při blokovém čištění ulic, uvedl Mrázek. Brno chce vypovědět smlouvu s firmou, která pro něj odtahy zajišťuje. Nakoupí nová vozidla, aby mohla situace řešit městská firma Brněnské komunikace. "Odtahy jsou dnes tak, že vůz je naložený na odtahové auto a odtažený na záchytné parkoviště, kde si ho majitel může vyzvednout. My bychom auto naložili a nechali ho buď na autě a po čištění ho dali zpět, nebo bychom ho dali na nejbližší volné místo a pak ho vrátili tam, kde bylo," uvedl Mrázek.