Od roku 1953 po současnost, zajímavé informace o zvířatech i stavbách, historické souvislosti, plány do budoucna, dobové fotografie i poutavé aktuální snímky. To vše nabízí vůbec první kniha o brněnské zoo, kterou její pracovníci připravili k 70. výročí otevření zahrady.

Od zookoutku až k městské zoo

Celý svět zoologických zahrad se za 70 let zásadně proměnil, ani ta brněnská není výjimkou. I když jsme se museli vypořádat s několika brněnskými specifiky. Z předválečného zookoutku se rozvíjel projekt městské zoologické zahrady, a to až k jejímu slavnostnímu otevření v roce 1953. Věřím, že se stejně jako já do jednotlivých období vývoje Zoo Brno čtenáři ponoří prostřednictvím mnoha poznatků, pamětnických postřehů a fotografií autora této knihy,“ uvedla ředitelka brněnské zoo Radana Dungelová.

Od maringotek k novodobým expozicím

V publikaci je například popsaný posun od maringotek k novodobým expozicím, pracovníci zahrady na Mniší hoře neopomněli ani nejznámější odchovy, veterinární péči, postřehy z krmení zvířat a pochopitelně význam zoologických zahrad.

Zoo se snaží o vzdělávání veřejnosti

Sbírky zvířat byly dlouhou dobu vnímány jako místa zábavy a prezentace moci jejich majitele. 19. století přineslo s industrializací i zvýšený zájem o přírodu a zároveň vznik moderních zoologických zahrad. Zatímco zpočátku v nich byl důraz kladen na informace o zvířatech, v současnosti zoo komunikují především potřebu ochrany přírody jako celku. K hlavnímu posunu došlo zejména ve vzdělávacích cílech zahrad. Dnes jsme svědky bezprecedentní destrukce přírody, seznam vyhynulých či vyhynutím ohrožených druhů je stále obsáhlejší, a je proto je přirozené, že vzděláváním rozumíme především potřebu změny lidských postojů a hodnot,“ doplnila Dungelová.

Důležité jsou i záchranné programy

Ostatně právě vzdělávání je věnována samostatná kapitola, která popisuje vše, co nabízíme návštěvníkům všech věkových skupin. „Velmi důležité je pro nás také prosazování ochrany biodiverzity a záchranné programy. Zájemci se tak na stránkách knihy dozví o tom, jak nám sami pomáhají pečovat o biotopy a chránit živočišné druhy,“ uvedl mluvčí zahrady Michal Vaňáč.

Knihu pořídí návštěvníci přímo v zoo

Publikace je k dostání v prodejně upomínkových předmětů nad restaurací U Tygra za 340 korun. Autorem je Eduard Stuchlík, který společně s Matyášem Slavíkem pořídil většinu fotografií. Historické snímky pochází ze sbírek Miloše Budíka nebo archivu Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.