Zprovoznění přímé komunikační linky mezi krajským a jednotlivými krizovými štáby v postižených oblastech řešil dnes (26. června 2021) v Podivíně Krizový štáb Jihomoravského kraje. Budou zde zřízena také informační místa.

„Lidé, kteří potřebují pomoc, nebo ji poskytují, budou mít možnost se někam obrátit. Tyto konkrétní nasbírané požadavky pak budeme přenášet v rámci krizového řízení správnou cestou,“ uvedl hejtman Jan Grolich. V Hodoníně na Pánově bude také zřízen další sektor řízení. Dalšími zásadními tématy, která dnes krizový štáb řešil, jsou – potřeba velkých deponií a skládek na odvoz suti nebo živelná pomoc přicházející do postižených oblastí.

„Jsou tu obrovské nabídky hmotné pomoci. Velké skladiště bylo v této souvislosti zřízeno v Hodoníně, na místech máme dostatek materiálu, jídla… Prosím všechny, kdo provádějí tyto sbírky, ať nám je sem nepřevážejí živelně. Jakmile budou tyto zásoby vyčerpané, budeme je oslovovat. Policie musí toto přivážení materiálů, pomoci nebo nehlášené příchody dobrovolníků zastavovat. Největší problém to totiž způsobuje v organizaci dopravy. Potřebujeme, aby se zde bez problémů mohla pohybovat těžká technika, aby se sem dostali lidé, kteří zde mají domov nebo majetek. Stále ještě také probíhá základní mapování škod, statici dokončují práce. Spolupracujeme s organizacemi Člověk v tísni, Červený kříž nebo Charita – jejich pracovníci obcházejí všechny nemovitosti a zjišťují ty základní požadavky,“ upřesnil hejtman Jan Grolich.

K jeho výzvě se přidává také Leoš Tržil, ředitel Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje. „Policie ČR apeluje na všechny občany, kteří chtějí pomoct, aby respektovali pokyny policistů a odparkovali svá auta na plochy, které jsou k tomu určeny, a do těch lokalit došli pěšky. Do uzavřených lokalit bude umožněn vjezd pouze vozidlům místních občanů, IZS, vozidlům zajišťujícím nezbytnou materiální pomoc a podobně,“ apeluje na řidiče v oblasti Leoš Tržil, ředitel Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje.

V postižených oblastech začnou v nejbližší době velké bourací práce. V místech přírodní katastrofy je v současné chvíli nasazena přibližně tisícovka profesionálních a dobrovolných hasičů, na 160 příslušníků armády, 200 policistů a 27 psychologů.