Na děti a zprostředkování umění se letos zaměří festival výtvarného umění Brno Art Week, který propojuje galerie, muzea a umělecké školy a uskuteční se od 17. do 23. dubna. Mezi cíle tohoto ročníku patří nejen důraz na zprostředkování umění, ale také snaha ukázat šíři brněnské umělecké scény a podpořit tak řadu malých, off-spaceových galerií.

Návrat obliby off-space galerií

„Mapa brněnských galerií je velmi pestrá, na což má samozřejmě vliv komunita kolem zdejších uměleckých a uměnovědných oborů, konkrétně Fakulty výtvarných umění VUT, Katedry výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity a jiných. Důvodem tohoto trendu je ale také návrat obliby off-space galerií a různých alternativních forem, který podpořila i nedávná zkušenost s pandemií covidu-19. Snahou Brno Art Weeku je na tento společenský potenciál upozornit a podpořit jej,“ uvedla dramaturgyně festivalu Marika Kupková.

Nabídnou programy pro umělce i nezkušené návštěvníky

Všechny tyto menší galerie se vedle zavedených muzeí a institucí letos do festivalu zapojují. Díky tomu Brno Art Week nabízí programy jak pro zástupce umělecké komunity, kteří již sami vědí, kam a na jakou výstavu se chtějí jít podívat, tak pro lidi, jež nemají s výtvarným uměním zkušenost a přichází do galerie poprvé, či se chtějí s uměním seznámit jinak.

Každé ráno nové video

Výrazná část programu proto cílí na edukaci, zprostředkování umění a na věkovou kategorii rodin s dětmi a školy. „Každé artweekové ráno začne videem, v němž některý z umělců a umělkyň nechá nahlédnout pod pokličku své tvorby. Ukáže divákům, jak je možné s postupy, které používá, pracovat samostatně nebo si je vyzkoušet s dětmi,“ upřesnila projektová manažerka TIC Brno Silvie Šeborová.

Vytvoří autoportrét z papíru nebo 3D linoryt

Prostřednictvím jednoduchých DIY tutoriálů si budou moci diváci a divačky například společně s Vendulou Chalánkovou vytvořit autoportrét z papíru či 3D linoryt. Po jednotlivých galeriích je provede hra Tour de Galleries, jejíž účastníky čeká v každé zvolené instituci úkol, překvapení, objevování a na konci odměna.

Čerstvý vítr cílí na odborníky

Převážně na odbornou veřejnost pak cílí konference Čerstvý vítr, která se při festivalu odehraje 20. a 21. dubna v Uměleckoprůmyslovém muzeu Moravské galerie. Vystoupí tam umělci a umělkyně, spisovatelé a další hosté, kteří představí své projekty týkající se knih zprostředkovávajících umění dětem či zázemí vzniku netradičních edukačních zón.

Festival jede už po čtrnácté

Festival zaměřený na prezentaci výstav, prohlídek, přednášek a workshopů se letos odehrává již po čtrnácté. Kromě výše zmíněných akcí tak čeká návštěvníky také řada tradičních programů, jako jsou komentované prohlídky výstav, workshopy, vernisáže či další programy související s výtvarným uměním. Kompletní program najdou zájemci na webu brnoartweek.cz.