Momentálně (30.12.2020) měli ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně celkem 75 pacientů s onemocněním COVID-19. Devět bylo na anesteziologicko resuscitační klinice, z toho osm na umělé plicní ventilaci (jeden také na ECMO). Zdravotní stav všech byl vážný.

17 pacientů bylo na jednotkách intenzivní péče na dalších klinikách, zbylí na lůžkách s HFNO (vysokoprůtoková nosní oxygenoterapie), kyslíkem a standardních lůžkách.

Pokud se jedná o nakažený zdravotnický personál – nemocných je 97 zdravotníků – 23 lékařů, 73 nelékařů a 1 fyzioterapeut.

Nyní (30.12.2020) má nemocnice rezervu 40 lůžek + 4 akutní s umělou plicní ventilací. Stejně jako v minulosti bude nemocnice reagovat na aktuální situaci a samozřejmě také na to, kolik bude mít k dispozici personálu.

 "Ještě i dnes (30.12.2020) probíhá stále na klinikách, odděleních a také v očkovacích ambulancích očkování zdravotníků proti nemoci COVID-19. Dneškem tedy vyčerpáme všechny dávky," prozradila mluvčí nemocnice Hana Lipovská. " Proočkováno bude tisíc našich zdravotníků a několik pacientů, o další dávky jsme se „podělili“ s Masarykovým onkologickým ústavem (130), Centrem kardiovaskulární a transplantační chirurgie (150) a Jihomoravským krajem (krajské nemocnice). Včera jsme nakonec v Domově seniorů Vychodilova reálně naočkovali 98 klientů a 13 zaměstnanců, někteří klienti byli nemocní a dostanou vakcínu při další návštěvě našich zdravotníků." 

Další dávky vakcíny by do nemocnice U sv.Anny měly přijít 7. ledna, a to 9750 dávek.

 Lidé se hodně ptají také na šestou dávku z ampule.  "Od včerejšího večera (29.12.), kdy možnost využít ji schválilo Ministerstvo zdravotnictví, ji tedy dnes využíváme také,"potvrzuje Lipovská. " Do té doby jsme mohli využívat pouze pět dávek – tak jak bylo určeno v Souhrnu údajů o přípravku, což je závazný dokument, kterým jsme povinni (pokud MZ neschválí něco jiného) se řídit."