Ten kdo má doma školáka a neovládá angličtinu, ví, že s výukou tohoto jazyka momentálně svádí velký boj. Pomocnou ruku těmto rodičům podala Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, tvoří pro žáky jednoduchá a srozumitelná videa. S ústřední myšlenkou přišel děkan fakulty Jiří Němec, samotnou realizaci pak na sebe převzala vedoucí Katedry anglického jazyka a literatury Světlana Hanušová, která o přípravě těchto videí informovala zpravodajský portál BRŇAN. Videa využívá momentálně mnoho dětí a pro rodiče znamenají velkou úlevu.

 

Kdo všechno se na iniciativě podílí a proč tato myšlenka vlastně vznikla?

Pan děkan Němec měl prvotní myšlenku, zadání znělo jasně – vymyslet nějakou online angličtinu pro děti na základních školách. Dali jsme s kolegy hlavy dohromady a rozhodli jsme se, že přijmeme tuto výzvu. Jedna z mých kolegyň má několikaměsíční zkušenost s vlastním YouTube kanálem Anglická výslovnost s Irenou, takže jsme se rozhodli jít touto cestou.

 

Jaké máte zázemí a jak videa vznikají?

 

Nemáme samozřejmě kdovíjaké technické možnosti. Videa natáčíme doma v čase, který nám zbývá mezi vlastní výukou (na univerzitě vyučujeme studenty online) a péčí o vlastní rodiny a děti, které se učí doma. Rozhodli jsme se tedy spojit vše dohromady. Při natáčení nám právě naše děti pomáhají. Některé z nich jsou i bilingvní (poznámka redakce: pochází ze smíšeného manželství), mluví anglicky stejně dobře jako česky, což je příjemná výhoda navíc. Každý den zveřejňujeme jedno video a o víkendech někdy i videa bonusová, která pro nás natáčejí naši bývalí kolegové, minulou neděli jsme například nabídli video natočené naší bývalou kolegyní z USA.

 

Jak se na Vaši aktivitu dívají studenti z fakulty, pomohou?

 

Chovají se úžasně, bez nich by to ani nešlo! Během pár týdnů se k nám přidali jak někteří studenti, tak i naši absolventi. Někteří studenti nám pomáhají s technickou stránkou věci a jiní s námi natáčejí videa. Tato naše společná aktivita tak i hezky rozvíjí vztahy s našimi studenty i absolventy, které jsou pro nás velice důležité.

 

Pro koho je výuka určena? Jde o projekt jen pro děti z Brna? Co dítě k výuce touto formou potřebuje?

Videa jsou určena dětem ze základních škol z celé České republiky. YouTube samozřejmě může sledovat kdokoli, ale naše videa jsou specifická právě tím, že poskytujeme jazykovou podporu českým dětem. Nejde o ucelený jazykový kurz, nabízíme rozmanitá videa. Někdy jsou to písničky a práce se slovní zásobou v nich, jedna z kolegyň natáčí videa, kde procvičuje se svými dětmi výslovnost slovíček, která se v tomto pololetí vyučují na 1. stupni základní školy, pro zopakování gramatiky nabízíme komentované powerpointové prezentace, doporučujeme knihy či komiksy zdarma dostupné na internetu …:-)

 

Co musí mít dítě k dispozici, aby se do online výuky přidalo?

 

Dítě potřebuje samozřejmě připojení k internetu. U řady videí jsou přidané také pracovní listy, deskové hry nebo kvízy v aplikaci Kahoot, takže někdy je i dobré si některý z materiálů vytisknout, ale není to nutné. Na videa nenahlížíme jako na výuku, ale spíše jako na zábavu, při které se toho dá i hodně naučit.

 

 Mnoho rodičů s angličtinou "bojuje", dá se tedy říct, že při výuce touto formou není rodič potřeba?

 

Právě to si uvědomujeme, a proto jsme se rozhodli, že při natáčení videí nebudeme mluvit jen anglicky, což bychom dělali při výuce ve třídě, kde je vždycky možné ověřit, že děti rozumí. U videí, zejména těch pro mladší děti (těchto videí je zatím většina), používáme hodně češtinu, zejména při vysvětlování gramatiky nebo výslovnosti, a často to, co říkáme, shrnujeme v češtině nebo opatřujeme titulky. Videa pro mladší děti jsou proto vhodná i pro sledování s rodiči, kteří sami anglicky neumějí.

 

Jak to celé funguje a kam se má žák přihlásit?

 

Adresa YouTube kanálu je zde:

https://www.youtube.com/channel/UC6Q3_uRmEA0-iNtVNj55Ukw Případně stačí do vyhledávače na YouTube napsat Q2Q English. Je možné se stát odběratelem You Tube kanálu, ale není třeba se nikam hlásit. Stačí si vybrat podle vlastního vkusu či potřeb. Videa jsou rozdělena do playlistů , to usnadní orientaci dětem i rodičům.

 

Poskytuje tato výuka i nějakou zpětnou vazbu pro rodiče? Myšleno, jsou zde i nějaké testy, známkování, atd.

 

Ne, toto neposkytujeme. Jde o procvičování nebo vysvětlení nové látky, a také o zábavu. Sebehodnocení dětí napomáháme tím, že k pracovním listům poskytujeme klíč, ve kterém si děti nebo jejich rodiče mohou ověřit správnost splnění úkolu. My děti nijak nehodnotíme, to by ostatně šlo proti celkové filozofii našeho počinu. Má jít o zpříjemnění současné nelehké situace zábavnou a zároveň i naučnou formou a nikoliv o další povinnost, a to nejen pro školáky, ale také jejich rodiče a případně i ostatní učitele angličtiny.

 

Máte už něco za sebou, jak stávající práci na těchto videích hodnotíte?

 

Pro nás příprava videí znamená práci navíc, občas docela náročnou, ale vidíme, že je to práce, která má smysl a to nám v této zvláštní době dodává energii. Máme také radost z toho, že se učíme nové věci, společně se studenty, kteří s námi spolupracují. A samozřejmě vždy potěší zpětná vazba od učitelů, kteří nám píší, že naše videa používají při své online výuce.