Další detail do představy o tom, jak vypadalo předměstí Brna v 11. století, přidali archeologové ze společnosti Archaia Brno. Při výzkumu na místě rekonstrukce teplovodů ve Vojtově ulici našli pozůstatky domu z druhé poloviny 11. století. Jde o čtvrtý obytný dům z tohoto období, který jsme objevili, řekla vedoucí výzkumu Lenka Sedláčková.

Našli už čtvrtý dům

„S každým výzkumem, byť je drobnější jako ten současný, doplňujeme další informace o tom, jak Brno v této době vypadalo. Zatím jsme měli doklady sakrálního areálu s rotundou, řemeslný areál s několika pecemi, ale obytné stavby jsme dosud našli z 11. století jen tři, tento dům je čtvrtý,“ uvedla Sedláčková.

Rozkládal se tam brněnský hrad moravských Přemyslovců

V okolí ulic Vídeňská, Polní či Vojtova se rádi usazovali už lovci mamutů, první zemědělci, Keltové a na svých cestách do Germánie tam tábořili i Římané. V 11. století se v těchto místech rozkládal brněnský hrad moravských Přemyslovců. „Nynějším výzkumem se podařilo odkrýt přibližně polovinu částečně zahloubeného domu. Dům bohužel shořel, jak dokládají četné zuhelnatělé desky na jeho dně, stejně jako propálené stěny domu,“ uvedla archeoložka.

Našli keramiku, mlecí kámen i skleněný prsten

Ze zásypu domu získali odborníci keramické zlomky, zlomek mlecího kamene, skleněný prsten a drobný bronzový předmět, který mohl být součástí kupeckých vah.

Objevili i další hroby

Nové výkopy trasy teplovodu zasahují také do území bývalého starobrněnského hřbitova. Archeologové při průzkumu v roce 2017 odkryli 600 hrobových jam, nyní přidali několik dalších. Zemřelí byli ukládáni do dřevěných rakví a vybaveni růžencem a dalšími drobnými náboženskými předměty. „Ty dokládají, že zemřelí zde byli uloženi v závěrečném období fungování hřbitova, tedy v 19. století. Na hřbitově se pohřbívalo až do založení centrálního hřbitova na Vídeňské ulici v roce 1883,“ uvedla vedoucí výzkumu.