Biskup požehnal nový kostel na Lesné. Zní odtud zvuk šestnácti zvonů

Brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul požehnal kostel blahoslavené Marie Restituty na sídlišti na Lesné. Při mši se také uskutečnila sbírka na vybavení kostela.

  • Foto

    farnostlesna.cz

Ten stojí v nejmladší farnosti moravské metropole. Farnost Brno-Lesná totiž zřídil biskup Vojtěch Cikrle před patnácti lety. „Rok předtím se podařilo dokončit stavbu Duchovního centra P. Martina Středy a blahoslavené Restituty, které se od počátku chápalo jako první fáze budoucího kostela,“ uvedli farníci z brněnské Lesné.

Záměr vybudovat kostel uprostřed sídliště přitom pochází už z roku 1968, plány na jeho výstavbu však poté v 70. letech zmařila komunistická normalizace. Věřící se proto scházeli v provizorních podmínkách – například v sále Drutisu na Lesné.

Hned po sametové revoluci se shromažďovaly peněžní dary na stavbu chrámu a pokračovalo se i po dokončení duchovního centra. „Se samotnou stavbou kostela blahoslavené Marie Restituty se začalo v září 2017 a definitivně dokončena byla letos v květnu. První bohoslužba v ještě ne zcela dokončeném chrámě se konala 17. listopadu 2019,“ sdělili farníci na webu brněnského biskupství.

V současné době v kostele pravidelně probíhají mše svaté, přičemž vnitřní vybavení chrámu je zatím stále ještě provizorní. Na definitivní vybavení probíhá sbírka. Jakmile bude interiér svatostánku hotový, tak bude kostel blahoslavené Marie Restituty Kafkové dokončen a následně posvěcen.

Duchovní centrum navrhl architekt Zdeněk Bureš, vlastní kostel je dílem architekta Marka Štěpána. Projektanti obě stavby architektonicky propojili do jednoho celku. Z věže moderního kostela zní zvonohra, kterou tvoří šestnáct zvonů od zvonařky Leticie Vránové-Dytrychové.

Věž zároveň slouží pro veřejnost jako vyhlídka na Brno. Kostel vybudovali právě díky zmíněným darům věřících, a to nejen z farnosti Brno-Lesná, ale z celé republiky i ze zahraničí. Duchovním správcem farnosti je kněz Pavel Hověz, jehož zásluhou se podle farníků blíží dílo ke zdárnému završení.

Fotogalerie: