Brněnská nemocnice prozkoumá covid-19 a jeho následky, hledá zájemce

  • Foto

    redakce (archiv)

Všichni ti, kteří prodělali covid-19 se mohou hlásit Fakultní nemocnici Brno, která vytvoří ve spolupráci s Masarykovou univerzitou studii o této chorobě a také jejích následcích. Zúčastnit by se jí mohlo 100 až 200 lidí ve věku nad 16 let.

„ Zájemci mohou volat na telefon 532 232 606 nebo 532 233 599,“ popsal mluvčí nemocnice Pavel Žára. Na projektu se podílejí infekční a plicní lékaři, kardiologové, gastroenterologové a neurovědci. "Cílem je vytvořit účinnou a nákladově efektivní soustavnou péči pro pacienty po prodělané infekci covid-19," doplnil Žára.

Studie má zhodnotit průběh nemoci, terapii a zejména časné nebo pozdní následky choroby. "Mohou se týkat nejen plic, ale i srdce, jater nebo nervové soustavy. Se změnami po prodělané chorobě se epizodicky setkáváme již nyní, nicméně jejich skutečný vztah k chorobě, jejich závažnost ani dlouhodobá perzistence jsou nejasné," řekl Žára. Podle něj mohou následky souviset nejen s poškozením samotným virem, ale i s vlastní imunitní reakcí, prodělanými terapeutickými intervencemi či dokonce stigmatizací ze strany společnosti. Pacienti budou sledováni rok.

"Během tří návštěv, a to vstupní, za tři měsíce a za rok získají pomocí převážně neinvazivních vyšetření řadu informací o svém zdravotním stavu. Zaměříme se zejména na funkci a zobrazení plic, kardiovaskulární aparát včetně zátěžového vyšetření, dále některé laboratorní parametry nebo například i na možný vliv viru na riziko vzniku jaterní fibrózy," upřesnil Žára. Nedílnou součástí hodnocení je podle něj i zkoumání dopadu na psychiku pacientů, a to sledování rizika rozvoje demence, deprese nebo posttraumatické stresové poruchy.