Vítězný tým pak postupuje do mezinárodního finále JA Europe Company of the Year Competition 2019, které se bude konat letos ve Francii! Akce se uskutečnila za podpory Ministerstva školství a mládeže a tělovýchovy České republiky a Amerického velvyslanectví v Praze.

Soutěžního veletrhu, který se uskutečnil 4. dubna  2019 v pražské Galerii Harfa, se zúčastnilo 43 ambiciózních studentských firem z celé republiky. V rámci této soutěže bylo vybráno 10 nejlepších týmů, které se následně utkají v superfinále JA STUDENTSKÁ FIRMA ROKU 2019 dne 16.5.2019 v prostorách UNYP.

Brněnská Studentská firma zvítězila ve dvou kategoriích, Nejlepší inovace a Studentská aplikace. „Vítězství jsme neočekávali, ale ve skrytu duše jsme v něj doufali. Máme z něj obrovskou radost. Kromě vítězství nás velmi potěšil zájem z řad návštěvníků, kteří veletrh navštívili,“ sdělila Elena Tomanová, vedoucí kantorka Studentské firmy Ústřední topení. Studentská firma Ústřední topení se zabývá nabídkou řešení pro optimalizaci městských dopravních systémů.

Mnohdy se studenti rozhodují, zda budou pokračovat v budování firmy i po skončení soutěže. Není tomu jinak ani u této brněnské studentské firmy. „Myslíme si, že náš produkt má velký potenciál, který chceme nadále rozvíjet. Nabídky okolních firem ohledně spolupráce s námi už také začaly přicházet,“ komentuje pokračování firmy Tomanová.

O vzdělávacím programu JA Firma a soutěži "JA STUDENTSKÁ FIRMA ROKU"

Praktický vzdělávací́ program pro střední́ školy JA FIRMA běží v České́ republice už̌ od roku 1992. Studenti v rámci tohoto programu založí́ vlastní skutečnou obchodní́ společnost, která́ funguje pod vedením učitele a konzultanta. JA Firma umožňuje účastníkům proniknout do problematiky fungovaní́ společnosti od jejího založení́ až po likvidaci. Jedná se o reálnou činnost, nikoliv fiktivní́. Studenti se učí́ nejen všechny nutné́ administrativní́ postupy při zakládaní́ firmy, ale i přijímat rozhodnutí nebo zapojit společenskou odpovědnost do svého podnikání. Účastníci programu se mohou se svými společnostmi přihlásit do výše zmíněné́ soutěže JA STUDENTSKÁ FIRMA ROKU. Studentské́ firmy tak mají́ možnost představit své́ výrobky a služby široké́ veřejnosti. Program u nás úspěšně běží již více než 20 let.