Od roku 2016 probíhají na území České republiky projekty místního akčního plánování (MAP), které využívají podpory fondů EU. Do projektů v oblasti školství se zapojují základní, mateřské a základní umělecké školy. Jejich cílem je i prostřednictvím spolupráce zkvalitnění vzdělávání dětí a žáků do 15 let. V Brně je do projektu MAP, který je už třetím projektem, zapojeno více než 240 škol. Zpravodajský portál BRŇAN o tom informoval koordinátor komunikace MAP Vojtěch Dobeš.

Řídící výbor projektu, jehož realizátorem je statutární město Brno, schválil v červenci aktualizaci výstupů projektu, která zahrnuje i plány aktivit škol na roky 2024 a 2025. Nové plány jsou společným výstupem pedagogů všech zapojených škol a odráží tak jejich aktuální potřeby.

Zvolené aktivity umožní zapojeným školám zrealizovat řadu aktivit, které by se bez tohoto projektu nemohly z finančních důvodů uskutečnit

Jedná se například o workshopy pro pedagogy a sdílení zkušeností s jinými školami při práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Dále se jedná o kroužky pro děti a žáky s odlišným mateřským jazykem, nebo kroužky pro žáky ohrožené školním neúspěchem.

Mezi klíčové aktivity patří i podpora vzdělávání vedení škol a profesního růstu pedagogických pracovníků v oblasti sociálních kompetencí a předcházení syndromu vyhoření, sdílení zkušeností dobré praxe, síťování mateřských škol k rozvoji čtenářské a matematické pregramotnosti, podpora stávající sítě Technických mateřských a základních škol a spolupráce v oblasti polytechnického vzdělávání.

Osvědčené aktivity budou navazovat na již proběhlé a ukončené projekty MAP

Ten předchozí představoval širokou škálu aktivit. „Zrealizovalo se mnoho workshopů, webinářů a mezi výstupy byly i projektové dny na školách. Patří sem například témata čtenářské gramotnosti u žáků nejen s dyslexií, využití pomůcek při výuce geometrie a podpoře geometrických představ, školní připravenost předškoláků, nebo výroba krmítek ve školkách. Dále se na školy distribuovalo 80 boxů s pomůckami pro pokusy, které významně dokázaly zpestřit výuku. Všechny dílčí aktivity cílily na větší zájem dětí a informovanost u učitelů a rodičů. V případě uměleckých škol se podařil zorganizovat společný koncert a ve výčtu množiny aktivit by se dalo pokračovat,“ uzavřel předseda Řídícího výboru Jaroslav Suchý (KDU-ČSL).