Dekovrat je projekt, který chce poskytnout jednotkám HZS ČR a Armády ČR rozsáhlejší paletu experimentálně ověřených možností pro dekontaminaci zasahujících osob v osobních ochranných prostředcích, věcných prostředků a povrchu obalů na vysoce infekční biologický materiál, u kterých nelze vyčkat do vyloučení výskytu (vysoce) rizikového agens kvůli nebezpečí z prodlení.

Spolupráce byla pojata jako výcvik pro příslušníky hasičské stanice Brno Líšeň. Na jednotlivých oděvech byla předem nanesena odolná forma bakterií (spory) neškodného Bacillus subtilis, který dobře simuluje Antrax. Pod dozorem pracovníků Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč a VZÚ AČR z Těchonína se účastníci zaměstnání oblékali do ochranných oděvů a masek dle stanoveného postupu. Takto vystrojení hasiči následně prošli dekontaminačním stanovištěm. Před konečným oplachem vodou byla kontaminovaná místa neutralizovaná a byly z nich provedeny kontrolní stěry pro vyhodnocení účinnosti dekontaminace.

Na závěr byl s hasiči cvičen postup odkládání oděvu, který byl optimalizován v rámci projektu. Během výcviku se dekontaminovalo celkem 12 hasičů, transportní izolační prostředek někdy také nazývaný jako biobox určený pro přepravu pacientů s podezřením na výskyt vysoce nakažlivé nemoci a čtveřice přepravních obalů na použitý materiál.  Hasiči se také seznámili s věcnými prostředky pro dekontaminaci, které má ve své výbavě Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem.

Výcvik na stanici v Líšni měl za úkol zejména ověřit v předem určených postupech vliv zapojení lidského faktoru v podobě příslušníků HZS ČR. Cílem bylo také seznámení a osvojení jednotlivých postupů vystrojení, dekontaminace a bezpečného odkládání ochranných prostředků.