„Osobně jsem přesvědčen, že je pro Brno výhodnější a méně rizikové postavit nové nádraží u řeky. Nádraží v této poloze představuje výhodnější variantu, která znamená bezprostřední rozvoj města, zejména jeho širšího centra. Stavbu železničního uzlu u řeky je možné realizovat rychleji, levněji a velkých výluk přímo v centru města. Pro zajištění obslužnosti nově realizovaného ŽUB město požaduje zahájení prací na přípravě realizace Severojižního kolejového diametru,“ komentoval doporučení primátor města Brna Petr Vokřál.

Rada odsouhlasila toto znění odpovědí na dotazy SŽDC:

Celkové vyhodnocení dosahovaných důležitých ukazatelů a parametrů navržených variant řešení přestavby ŽUB:

• Které varianty doporučujete jako nejvhodnější pro realizaci?

Město Brno doporučuje k realizaci variantu Ac s podmínkou, že bude zahájena příprava Severojižního kolejového diametru.

• Které varianty nedoporučujete, ale považujete za akceptovatelné k realizaci?

Město Brno nedoporučuje varianty Ab, B1b, ale považuje je za akceptovatelné k realizaci.

Město Brno nedoporučuje variantu B1, ale považuje ji za akceptovatelné k realizaci.

• Které varianty považujete za neakceptovatelné k realizaci?

Město Brno považuje za neakceptovatelné varianty Bez projektu, A a Aa.

Radní dnes také souhlasili s přípravou memoranda mezi statutárním městem Brnem, Jihomoravským krajem a Ministerstvem dopravy ČR k přípravě a realizaci záměru Severojižního kolejového diametru v návaznosti na řešení přestavby ŽUB.

Radní doporučují zastupitelstvu schválit nádraží u řeky s podmínkou, že se mají zahájit jednání o severojižním kolejovém diametru, což je obdoba metra. Diametr by měl výrazně zrychlit dopravu od severu k jihu. Odlehčil by přetíženým tramvajovým linkám v tomto směru. Brno chce také připravit memorandum pro město, kraj a ministerstvo dopravy ohledně návaznosti řešení diametru na přestavbu nádraží.