Radní pracovali s architektonickou studií pro rozvoj sportovního areálu a uložili městské společnosti Starez Sport, aby pokračovala v dalších krocích, které povedou k realizaci nové haly. V místě už dvě haly stojí – jedna hlavní, druhá tréninková, obě jsou využity maximálně. Hostí zápasy nebo tréninky házené, basketbalu, ale také třeba badmintonu nebo florbalu. "Žádné kluby už se do těchto hal z časových důvodů nedostanou. Proto je nutná stavba další haly," uvedl brněnský radní Jaroslav Suchý.

Studie odhaduje na výstavbu haly částku cca 125 milionů korun. Hala je navržena v rozměrech 55 x 40,25 m. Sportovní část vychází z rozměru hřiště pro házenou a florbal v podélném směru, v příčném pak z požadovaného umístění tří tréninkových basketbalových hřišť s nutným postranním zámezím. Při tomto uspořádání se uvažuje o členění haly na tři samostatné tréninkové části oddělené závěsnými sítěmi.

Sportovní plocha dále pojímá hrací plochu dalšího centrálního hřiště pro basketbal a hřiště pro volejbal či nohejbal. Při podélné stěně směrem k zázemí jsou v nikách integrovány teleskopické tribuny pro cca 200 diváků, prostor pro další diváky je na galerii.

Hala bude podle představ radních sloužit různým sportům. "Týkalo by se to házené, basketbalu, florbalu a dalších, " dodal radní Suchý.

Provozní zázemí je navrženo na severní straně objektu podél celé haly a tvoří provozní pojítko mezi starou halou a novým objektem. Nachází se zde šatny sportovců a rozhodčích s hygienickým zázemím a skladové prostory sportovního náčiní a vybavení, dále administrativní zázemí s kancelářskými prostory a zasedací místností, vstupní recepční část s bufetem a sociálním zařízením, masážní centrum s kryoterapií a technické zázemí. Parkovací místa by byla umístěna uvnitř areálu.