Jednotka záchranářů může být také povolána k pacientovi zasaženému nebezpečnou chemickou látkou či radiačním postižením. „Tým je vybaven speciálními prostředky a prochází opakovaným výcvikem. Musíme být připraveni takřka na všechno. Pacienta s vysoce nakažlivou nemocí je třeba převézt v izolačním transportním prostředku do určeného specializovaného zdravotnického zařízení, a to při zajištění zpřísněných podmínek ochrany veřejného zdraví,“ vysvětluje René Mezulianík, jeden z koordinátorů týmu a zároveň lékař jihomoravské záchranky.

„Zapojení do BHT týmu je dobrovolné, samozřejmě musí navazovat na splnění výběrových kritérií, mezi která patří zájem o problematiku, ale také časová dostupnost z místa bydliště. Důležitá je kromě jiného fyzická zdatnost a také odolnost vůči stresu,“ doplňuje Jana Kubalová, náměstkyně pro vzdělávání a krizovou připravenost ZZS JmK.

I když doufáme, že tento tým v nejbližší době nebudeme pro reálný zásah potřebovat, je dobré vědět, že jej máme a že je perfektně proškolený a připravený.

K nutnému vybavení Biohazard Týmu patří speciální vozidlo na podvozku MB Sprinter, vybavené speciálním filtroventilačním okruhem, transportní izolační prostředek pro pacienta, tzv. biovak a také speciální ochranné oděvy pro zasahující tým.