Brno chystá za 134 milionů rekonstrukci semaforů 15 křižovatek

Město chce získat dotaci z Operačního programu Doprava, která by mohla pokrýt až 85 procent nákladů. Podíl města bude kolem 20 milionů korun.

  • Foto

    redakce (MOŠ) ilustrační

Radní už schválili podání žádosti o dotaci. Týká se třetí etapy. "Světelná signalizační zařízení samozřejmě stejně jako ostatní infrastruktura zastarává a na některých místech už potřebuje výměnu. V rámci projektu by ale také mělo být doplněno dopravní značení a nainstalovaná další signalizace, která bude reagovat i na aktuální situaci v dopravě. Díky tomu bude možné řídit ji co nejefektivněji," uvedl brněnský radní Petr Kratochvíl.

Cílem projektu nazvaného Rozvoj dopravní telematiky v letech 2015 - 2020 je zvýšení kvality řízení dopravního provozu ve městě a snížení míry nehodovosti v osobní dopravě. První etapa za miliony už se dokončuje. Spočívá v úpravě dopravního řešení vybraných křižovatek, ale také v rozvoji dynamického řízení dopravy semafory, které mají funkci preferující vozidla MHD při průjezdu těmito světelně řízenými křižovatkami.

Pracuje se už i na druhé etapě, která zahrnuje rekonstrukci semaforů na vybraných křižovatkách, instalaci kamerového systému nebo přenos dat. Součástí projektu je i pořízení měřicích bodů na cyklostezkách určených ke sledování počtu pěších, cyklistů a dalších uživatelů stezek.