Program pod vedením Kanceláře marketingu a cestovního ruchu MMB zpracovala společnost Koncepto.

Program rozvoje cestovního ruchu města Brna 2021–2025 má za cíl navázat na aktivity realizované v letech 2016–2020 a podpořit tak další rozvoj cestovního ruchu, prověřit a aktualizovat profilaci města v této oblasti, stanovit cíle pro následující období a také definovat kroky, které k těmto cílům povedou. V tomto strategickém dokumentu nechybí ani analýza stávajícího stavu a vymezení kompetencí jednotlivých subjektů, které do oblasti cestovního ruchu ve městě Brně vstupují.

„Při tvorbě programu jsme vycházeli z analýzy koncepce zpracované agenturou CzechTourism a z dat a informací, které vyplynuly ze setkání pracovních skupin a v neposlední řadě ze strukturovaných hloubkových rozhovorů s hlavními aktéry cestovního ruchu, kterými jsou například TIC BRNO, Centrála cestovního ruchu-Jižní Morava, DMO Brněnsko a Jihomoravský kraj,“ vysvětlila zastupitelka pro marketing a cestovní ruch Kristýna Černá.

Jedním z cílů Programu rozvoje cestovního ruchu města Brna 2021–2025 je vrátit cestovní ruch v Brně na úroveň z roku 2019. Od roku 2015 totiž návštěvnost města meziročně rostla, v roce 2019 sem přijelo více než 850 tisíc hostů, kteří zde strávili dohromady více než 1,5 milionu nocí. V minulém roce poklesl počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních celkově o více jak 60 % (ve srovnání s rokem 2019). Přičemž propad zahraničních turistů byl obrovský, o více jak 75 %, domácích turistů přijelo loni téměř o polovinu méně než v roce 2019. V Brně také kleslo množství konferencí a kongresů, a to zhruba o 70 %, pokles konferenčních a kongresových návštěvníků je stejně velký.

„Situace se radikálně změnila v okamžiku, kdy nám všem do života vstoupila pandemie covidu. Od té doby chybí ve městě business klientela, která mířila na veletrhy. Naší snahou je, aby se o Brně znovu mluvilo nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí jako o městě s unikátní architekturou, živým centrem a místem se skvělými bary a kavárnami,“ sdělila primátorka Markéta Vaňková.

Že je tento strategický dokument důležitý, dokládá i fakt, že cíl Programu rozvoje cestovního ruchu města Brna 2016–2020 se podařilo naplnit. Konkrétně u zvýšení návštěvnosti města Brna do konce roku 2020 celkově o 25 %. U domácích návštěvníků o 20 %, u zahraničních o 30 %. Snahou města bylo zaujmout specifické cílové skupiny, aniž by se srovnávalo s Prahou a Vídní. Na základě unikátnosti a místní atmosféry se podařilo do konce roku 2020 tento cíl naplnit, pozornost je tak nutné zaměřit nikoliv na kvantitativní, ale kvalitativní ukazatele. Kromě návštěvnosti se také podařilo v minulém období splnit marketingovou prioritu, kdy je Brno určeno primárně mladým, prezentuje se autenticky, s vtipem a nadhledem.