Primátorka Markéta Vaňková (ODS) jménem vedení Brna nabídla rektorovi Masarykovy univerzity Martinu Barešovi odkup budovy, kde dosud sídlilo Divadlo Bolka Polívky a univerzitní kino Scala za symbolickou jednu korunu. Budova má porušenou statiku a divadlo i kino se musí přestěhovat. Město, které budovu vlastní a oběma institucím ji pronajímá, o nabídce informovalo v tiskové zprávě. Pokud univerzita budovu odkoupí, bude muset investovat do její opravy.

„Masarykova univerzita spolu se svými partnery budovu, v níž sídlí kino Scala a Divadlo Bolka Polívky, kvalitně a smysluplně celoročně využívá a chce v tom v budoucnu pokračovat. Ze strany města jde zároveň o jasnou deklaraci, že neuvažuje o prodeji nemovitého majetku na Jakubském a Moravském náměstí developerům a že má zájem na tom, aby v centru Brna i nadále působila silná kulturní a akademická komunita,“ uvedla Vaňková. Dodala, že město i nadále ve spolupráci s univerzitou hledá náhradní prostory pro kino Scala a pracuje na úpravě Sálu Břetislava Bakaly pro Divadlo Bolka Polívky.

Město budovu mezi Jakubským a Moravským náměstím vlastní. Objekt, ve kterém se sály nachází, byl postavený téměř před 100 lety

Jde o železobetonovou stavbu, která svým konstrukčním i materiálovým řešením odpovídá době svého vzniku. Při přípravě rekonstrukce střechy našli odborníci trhliny, u kterých si zprvu nebyli jistí jejich stářím a nebezpečností. V únoru začaly trhliny monitorovat přístroje, které umožnily oběma institucím dokončit sezonu. Letní stavebně-technický průzkum ukázal, že problémy jsou i na nosných sloupech v úrovni stropu nad kinem. Město má zatím naplánovanou další část stavebně-technického průzkumu na leden a únor příštího roku.