Brno chce být připraveno na případné výpadky zásobování pitnou vodou, nové vrty pokryjí spotřebu až pro 900 000 lidí. Chce vybudovat 5 nových vrtů a využít i jeden stávající. Novináře o tom informoval primátorčin náměstek Jaroslav Suchý (KDU-ČSL).

Momentálně je jihomoravská metropole zásobena ze dvou zdrojů – podzemní vodou z Březové nad Svitavou a povrchovou vodou z Vírské nádrže. Ta se upravuje v Úpravně vody ve Švařci a do města Brna přitéká Vírským oblastním vodovodem. Voda z Březové nad Svitavou je do Brněnské vodárenské soustavy přiváděna I. a II. březovským vodovodem a je natolik kvalitní, že splňuje požadavky na pitnou vodu bez jakékoliv úpravy, provádí se jen nutná dezinfekce.

Cílem nového projektu je zajištění náhradního zdroje pitné vody pro systém nouzového zásobování obyvatel města Brna

Ten by měl poskytovat množství vod pokrývající celkovou uvažovanou spotřebu. Podle posledních statistik žije v Brně trvale 406 878, na území města se ale pohybuje až 600 tisíc. Z metodiky kalkulace vyplývá, že spotřebu vody lze v případě výpadku 1. a 2. den snížit na 5 litrů na osobu na den. Od třetího dne ale tato spotřeba stoupá a zůstává na hodnotě 15 litrů na osobu na den.

Brněnskou podzemní vodu mohou lidé ochutnat i teď, například z Balbínova pramene, nebo pramene sv. Floriána

„Pokud kalkulujeme s 406 878 Brňany, spotřebují první a druhý den 2 034 390 litrů za den, tedy zhruba 24 litrů za sekundu. Od třetího dne tato spotřeba stoupá na 6 103 170 litrů za den, tedy zhruba 71 litrů za sekundu. Samozřejmě je nutné počítat s rezervou a s tím, že ve městě se nepohybují pouze jeho obyvatelé. Pokud počítáme s 600 000 lidmi, spotřebují první a druhý den 3 000 000 litrů, tedy zhruba 35 litrů za sekundu. Od třetího dne pak tato hodnota roste na 9 000 000 litrů vody za den za sekundu 104 litrů,“ uvedl Suchý.

Nové vrty budou v několika lokalitách, využije se i ten stávající, v Kníničkách

Brno plánuje zbudovat vedle využití stávajícího vrtu v Kníničkách, který má předpokládanou vydatnost 35 l/s, pět nových vrtů, a to v těchto lokalitách: Brněnské Ivanovice – Makro (15 l/s), Bývalé Škrobárny – areál CTP (38–48 l/s), Šujanovo náměstí (20 l/s), Areál tepláren (20 l/s) a Žabovřeské louky (15–20 l/s).

Projekt má zajišťovat bezpečnost města, proto nebude přesná poloha vrtů zveřejněna

„V současnosti jsme ve fázi, že vybíráme zhotovitele pro vrt v Kníničkách. Na Žabovřeských loukách a v areálu Tepláren jsme ve fázi zpracování dokumentace. Po dokončení projektu předpokládáme celkovou vydatnost šesti vrtů mezi 143 a 158 litry za sekundu. Takový výdej představuje asi 12 až 13 milionů litrů vody za den. Tato voda by hypoteticky stačila pro 800 až 900 tisíc lidí,“ uzavřel Suchý.