Brněnští radní dnes schválili podání návrhu na zrušení dvou památkových zón, které ve městě vyhlásilo ministerstvo kultury. Jedna ze zón se týká prstence okolo středu města, druhá čtvrti Královo Pole. Podle města tak přibyly vlastníkům nemovitostí i magistrátu nové povinnosti, uvedl mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.

Majitelé musí mít při rekonstrukcích souhlas památkářů

„Dříve se dotčené nemovitosti nacházely pouze na území ochranného pásma městské památkové rezervace a například při rekonstrukcích vnitřku bytu nemuseli majitelé žádat o závazné stanovisko památkářů. Nyní si ale majitelé těchto nemovitostí musejí vyžádat předem závazné stanovisko i ke stavebně-udržovacím pracím, které se týkají pouze interiéru, typicky například změny vnitřní dispozice bytů, různé rekonstrukce bytů a podobně. To je výrazně administrativně zatěžuje, a stejně tak úřad, který nad tím musí dohlížet,“ uvedl Poňuchálek.

Řešili problém pozdně zapsaných památek

Prohlášením městské památkové zóny v Brně ministerstvo kultury částečně řešilo problém takzvaných pozdně zapsaných památek, které kvůli změně legislativy v roce 1988 přišly o ochranu. V roce 1988 vstoupil v platnost nový zákon o památkové péči a zrušil se státní seznam kulturních památek. Jeho fond přešel do nového Ústředního seznamu kulturních památek ČR. Dosavadní legislativa uznávala status památky nejen nemovitostem v seznamu, ale také budovám, na něž se jako na kulturní památky pohlíželo. Památkáři měli v té souvislosti všechny tyto objekty evidovat a dodatečně zapsat na seznam. V roce 2015 ale ministerstvo kultury rozhodlo o vyřazení všech pozdně zapsaných památek ze seznamu. Téměř polovina budov je v Brně, které se kvůli tomu i neúspěšně soudilo.

Zóny mají chránit vilové čtvrti a činžáky

Památkovou zónu v Králově Poli vyhlásilo ministerstvo loni na podzim, zónu zasahující do městské části Brno-střed letos v únoru. Mají ochránit vilové čtvrti a činžovní domy z 19. a 20. století v širším centru a architektonicky hodnotné domy bez památkové ochrany. Ředitel brněnské pobočky Národního památkového ústavu Zdeněk Vácha opakovaně upozorňoval, že ochrana se týká vnější podoby domů, ne jejich interiérů.

Politici dávají všanc stavební dědictví města, řekl šéf brněnských památkářů

K dnešnímu kroku magistrátu se Vácha vyjádřil pro Český rozhlas: „Jde o smutný příklad narušeného vztahu stávající reprezentace města k jeho historii a jedinečnému stavebními dědictví. Tímto se de facto zříká části nejen stavebního dědictví města a s mentalitou východních nájezdníků je vlastně dává všanc.“