Projekt Mosilana vzniká na území komplexu bývalých textilních továren na vlněné sukno. Brownfield uprostřed moravské metropole se díky proměně v moderní obytnou čtvrť dostane zpět na mapu Brna a poskytne prostor pro bydlení i volnočasové aktivity.

Přestavba a revitalizace areálu zároveň umožní vznik rekreačního prostoru okolo Svitavského náhonu, propojí areál s okolními ulicemi a otevře jej opět jako novou lokalitu pro život Brňanů.

Součástí areálu je v současnosti 48 budov na pozemku o velikosti 4 ha. Jeho revitalizace počítá s plánovanou brněnskou městskou třídou, která by tudy měla částečně procházet, i s napojením na chytrou čtvrť RE:Špitálka

Majitel bývalé Mosilany v květnu oslovil pět renomované architektonických kanceláří, aby se zúčastnily architektonického zadání. Jeho cílem je vytvoření urbanistického návrhu pro areál někdejší textilky a s tím související jednotné koncepce řešení této rozsáhlé lokality v centru města. Svoje návrhy by měli do konce července předložit architekti z kanceláří KOGAA, Jestico + Whiles (Praha, Londýn), AiD team, ateliéru RAW a ateliéru o-va.

Jednotlivé ateliéry představily první úvahy o urbanistickém řešení areálu a možné principy jeho řešení na workshopu v bývalé Mosilaně koncem června.

„Konkrétní návrhy jednotlivých týmů budou na konci července prezentovány před odbornou komisí. V srpnu budou vyhlášeny jeden až dva finálové návrhy, které dostanou prostor na podrobnější dopracování, a to včetně získaných podnětů ze strany veřejnosti. V listopadu pak vyhodnotíme vítězný návrh a připravíme jeho oficiální prezentaci,“ upřesnil zpravodajskému portálu BRŇAN manažer komunikace Projektu Mosilana Jiří Filip.

Architekt Viktor Odstrčilík z ateliéru Kogaa zdůraznil klíčové prvky v území, tedy plánovanou městskou třídu, Svitavský náhon a především chybějící zeleň v lokalitě. Klíčová je z jeho pohledu také provazba na okolní areály a vhodné rozdělení celého prostoru na soukromý a veřejný.

Architekti z ateliéru Jestico + Whiles upozornili na rozdrobenost celého areálu, který nikdy nebyl zcela kompaktní a za klíčový prvek také označili Svitavský náhon. Připustili také, že objekty, které by v rámci ateliéru chtěli zachovat, bude možná potřeba replikovat. Klíčové jsou z pohledu ateliéru budovy na Špitálce, strojovna, či budova barvírny vedle náhonu.

Pro architektonický tým AiD je kromě chystané městské třídy a náhonu významným prvkem také viadukt. Zmínili také možnou konverzi stávajících objektů, kdy se zachová obvodové zdivo a vnitřek se postaví zcela nový. A navrhují otevřený průchod ke kostelu.

Pro ateliér ov-a je klíčové nalezení skutečné hodnoty areálu, kladou důraz na zeleň a parkovou úpravu. Městská třída nebude pouze limitem, ale také příležitostí k rozvoji areálu.