Část lidí, kteří chronicky trpí například celiakií, kardiovaskulárním či onkologickým onemocněním, pociťuje diskriminaci. Vyplynulo to z průzkumu Národního institutu SYRI v Brně mezi necelou pětistovkou dotázaných. Čtvrtina chronicky nemocných u pracovního pohovoru svou nemoc raději zatají. Dalších 28 procent lidí naopak neuspělo u přijímacího pohovoru, když chorobu přiznali. Přibližně stejné množství respondentů pak uvedlo, že jejich choroba vedla k finančním potížím nebo k problémům v práci jejich partnerů.

Stát by měl hledat cesty k nápravě

Společnost podle Michala Koščíka z Národního institutu SYRI a Masarykovy univerzity v Brně zatím málo vnímá, že ne všechny chronické nemoci vedou k postižení. „I lidé s těmito chorobami mohou své onemocnění účinně zvládat a udržet si dobrou kvalitu života. Stát by měl hledat cesty, jak nerovnosti napravit. Jednou z možností je takzvané právo být zapomenut, další pak pružnost pracovní doby a více dnů dovolené ze zákona pro širší skupiny zaměstnanců,“ uvedl Koščík.

Sociální dávky pobírá jen třetina lidí

Vědci rozdali celkem 489 dotazníků lidem s různými druhy chronických nemocí. Mezi dotazovanými byli i dospělí, kteří svá onemocnění překonali už v dětství, přesto se s diskriminací stále potýkají. Z dotazovaných bylo 81 procent ekonomicky aktivních a 32 procent z nich pobíralo kvůli své chorobě sociální dávky.

Mají stigma nemoci, které se s nimi táhne

Celkem 35 procent respondentů uvedlo, že má problémy se získáváním životního pojištění, hypotéky, spotřebitelského úvěru či podnikatelské půjčky. „To se může týkat i lidí, kteří třeba prodělali rakovinu a více než deset let jsou zdraví. V systému už jednou máte stigma onemocnění, a to se s vámi táhne,“ upřesnil výzkumník, který v institutu SYRI vede skupinu Efektivita zdravotního systému.

Lhali, aby dosáhli na hypotéku

Dalších 15 procent respondentů využilo k přístupu k produktu zdravého člena rodiny nebo zprostředkovatele, 22 procent osob si vzalo půjčku mimo finanční systém a 7 procent lhalo v dotaznících, aby dosáhlo na finanční produkty jako je hypotéka a podobně.

Bojí se, že přijdou o podporu státu

Nějaký druh finanční podpory kvůli nemoci získalo 32 procent dotázaných. Z toho polovina ji považuje za nízkou, ale stále důležitou pro jejich život a 70 procent se obávalo, že o tuto podporu do tří let roky přijde. Pokud by si lidé mohli vybrat, plná třetina chronicky nemocných by přivítala jako formu úlevy více dovolené navíc, 29 procent větší kapacitu zdravotnictví a 29 procent oslovených vyšší sociální podporu.

Solidarita s pacienty by měla být vyšší

Podle výzkumníků by solidarita systému se zdravotně postiženými měla být mnohem širší a vztahovat se i na nemocné, kteří mají nějaký handicap. „Ten ale není tak závažný, aby dosáhli na stupeň invalidity. Mezinárodní úmluvy však přiznávají práva i těmto osobám a jsou tím pádem pojaté mnohem šířeji,“ dodal Koščík.