Navýšení skládkovacích poplatků, k němuž došlo od ledna tohoto roku v souvislosti s novým zákonem o odpadech, se Brňanů týkat nebude. Podle nové legislativy by měl poplatek za komunální odpad, ukládaný na skládky, zvednout z 500 Kč na 800 Kč za tunu a postupně během deseti let dosáhnout hodnoty 1 850 korun za tunu odpadu. K tomu by ale v Brně dojít nemělo.

„Právě nyní se ukazuje obrovská výhoda města Brna, které provozuje Zařízení na energetické využívání odpadu (ZEVO). Odpad dokážeme energeticky využít, nekončí tedy na skládkách, čímž nehrozí postupné zvyšování poplatků za jeho skládkování, které by se jinak dříve či později muselo promítnout do skladby místního poplatku za komunální odpad “ uvedl předseda představenstva společnosti SAKO Brno Filip Leder.

Ten dále dodal, že právě díky provozu vlastního zařízení může Brňanům město garantovat pro letošní rok stejnou výši poplatku za komunální odpad. „Firmy a společnosti, které budou u nás odpad energeticky využívat, nebudou zatíženi navýšením plateb za uložení na skládky,“ podtrh Leder.

Společnosti či obce v České republice, nemající dostupné ZEVO, skládkují 50 až 60 % komunálních odpadů, oproti tomu Brno propracovaným systémem sběrných středisek odpadů, třídících kontejnerů a ZEVO jen necelá 3 %.

Brněnské Zařízení na energetické využívání odpadu je jedním ze čtyř podobných zařízení v republice. Provozem ZEVO pokrývá SAKO Brno jednu třetinu spotřeby tepelné energie a teplé vody v Brně. V roce 2019 vyrobilo ZEVO z 233 tisíc tun odpadu 2,4 milionu gigajoulů tepla a téměř 70 tisíc megawatthodin elektrické energie, předběžné údaje za rok 2020 předpokládají nárůst zpracovaného odpadu i vyrobeného tepla.