Pro tyto případy jsou revizoři pravidelně školeni v krizové komunikaci a sebeobraně. Vozy Dopravního podniku města Brna v loňském roce převezly více než 360 miliónů osob, o 1 % více než v roce 2017.

Revizoři brněnského dopravního podniku vloni zkontrolovali 131 110 vozů. Odhalili téměř 60 tisíc pasažérů, kteří cestovali bez platného jízdního dokladu. „Počet neplatičů rok od roku mírně klesá, což je pozitivní. Tento pokles přikládám mimo jiné i podmíněným amnestiím, díky kterým si řada lidí místo zaplacení pokuty zakoupí předplatní jízdenku a prohřešek již neopakuje,“ uvedl generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek. 

Na pokutách DPMB za rok 2018 vybral celkem 26,3 milionu korun. Klesl počet neplatících studentů, vzrostl naopak počet lidí starších 40 let cestujících bez jízdenky. 

Dopravní podnik aktuálně zaměstnává 44 revizorů, z toho 36 mužů a osm žen. V posledních letech je část z nich vyčleňována pro práci preventistů a informátorů při větších akcích a výlukách. „Občasné posílení skupiny preventistů o pracovníky přepravní kontroly se nám osvědčilo, pomáhají zejména ve velkých dopravních uzlech nebo při uzavírkách, jako například loni na podzim na Zábrdovické,“ přiblížil vedoucí tarifního oboru DPMB Vít Prýgl. 

Počty napadení revizorů se dlouhodobě pohybují v jednotkách případů, loni jich bylo 11, šest revizorů zůstalo v pracovní neschopnosti. Od začátku roku 2019 dopravní podnik registruje už pět napadení. Prevencí těchto incidentů jsou pravidelná školení zaměřená na komunikaci, asertivitu a práci s lidmi různých věkových kategorií.