Mezi pilotní projekty patří například testování chytrých náplastí, chytrého komunikačního systému mezi pacientem a zdravotními sestrami a beta testování dalších technologií, informovala nemocnice v tiskové zprávě.

První projekt se týká testování náplastí pro monitorování životních funkcí pacientů v reálném čase. Honeywell ILC poskytne Interní kardiologické klinice chytré náplasti a také mobilní telefony s aplikací pro příjem dat získaných prostřednictvím náplastí.

Do budoucna se ILC chystá vybavit oddělení svým chytrým hlasovým a dotykovým systémem přivolání sestry, který nahradí stávající. Jde o jeden z prvních kroků směřujících ke komplexní inovaci informačních systémů v rámci nemocnice.

V návaznosti na desítky let trvající zkušenosti se systémy přivolání sester vyvinula ILC jednotný přístup ke komunikaci a spolupráci v péči. založený na chytrých řešeních. Chytrá řešení ILC pomáhají s péčí o více než milion pacientských lůžek po celém světě.

ILC navrhuje řešení pro propojení nemocnic, lékařů a pacientů s cílem dosáhnout lepší spolupráce. Systém Honeywell se snadno zapojuje do IT prostředí nemocnic a pomáhá řídit klinické a ekonomické výsledky, přičemž plně vyhovuje pravidlům a předpisům týkajícím se kybernetické bezpečnosti, ochrany osobních údajů pacientů a integrity dat.

„Jsme rádi, že můžeme být partnerem právě Fakultní nemocnice Brno, protože právě v Brně sídlí naše hlavní vývojové centrum ve střední Evropě. Naše chytrá řešení pomohou nemocnici v Bohunicích zůstat na špici medicínského pokroku,“ uvedl generální ředitel brněnského Honeywell Technology Solutions Michal Závišek.

Spolupráce bude probíhat primárně s Interní kardiologickou klinikou, která je jedním z předních českých i světově renomovaných a uznávaných kardiologických center.

„Kardiovaskulární choroby jako hlavní příčina úmrtnosti ve všech vyspělých zemích včetně České republiky vyžadují nejvyšší míru pozornosti. Spolupráci s celosvětově známou společností, jako je Honeywell, proto považuji za velmi důležitou. Pevně věřím, že sdílené profesionální znalosti nám všem pomohou zlepšit kvalitu péče, její výsledky i úroveň našeho myšlení,“ upřesnil přednosta kliniky Petr Kala.